НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На даний час, Інститут проводить дослідження за напрямками: біооптика, ріст і вивчення оптичних властивостей біологічних кристалів; оптика і структура рідких кристалів, вирощування монокристалів, оптичне матеріалознавство і квантово розмірні ефекти, оптична спектроскопія, томографія, оптика вихорів, інтерферометрія, еліпсометрія, дилатометрія і ультразвукові дослідження, акустика і оптика високих тисків, оптика газових фаз та розріджених середовищ, конструювання і виготовлення оптичних приладів та систем та ін.

Доктори і кандидати наук, які працюють в Інституті пройшли стажування в передових лабораторіях світу.
Інститут виступає виконавцем державних замовлень, наукових проектів, які фінансуються з державного бюджету, а також міжнародних наукових проектів. Конструкторська і технологічна наукова робота є одним з важливих напрямків діяльності Інституту.

Співробітники Інституту, відповідно до проектів ДФФД та МОН, розробили систему оцінки українських фахових видань на основі загально прийнятого індексу цитування. Цей аналіз дав поштовх для широкого обговорення проблеми у наукових колах України та до прийняття порядку формування переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року No 32.

У 2012 році Інститут було віднесено до установ категорії „А2”, тобто до установ, науково-технічного спрямування, що можуть визначати та впливати на державну науково-технічну політику.

За період існування Інститутом було виконано більше 30 наукових проектів з фундаментальним науковим спрямуванням, 7 проектів прикладного характеру і 5 міжнародних проектів НТЦУ.

За роки існування колектив Інституту провів великий обсяг досліджень у галузі фізичної оптики. Наукова діяльність Інституту привела до виявлення нових фізичних ефектів та формування нових наукових напрямків.

Інша інформація

Звіти


Оголошення


ПІДГОТОВКА
КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

При Інституті фізичної оптики діє аспірантура та докторантура зі спеціальностей:
  • 01.04.05 — оптика, лазерна фізика;
  • 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Спеціалізована вчена рада

Захисти дисертацій

Оголошення