Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики iменi О.Г.Влоха
Спеціалізована вчена рада Д 35.071.01 
по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 
01.04.05 - оптика, лазерна фізика і 01.04.07 – фізика твердого тіла.
 
 
Дата  захисту 
Прізвище І.Б.
Тема дисертаційної роботи
Дисертаційна робота
Відгуки офіційних опонентів
Реферат дисертації
24.11.2023р.
15:00
Трансляція: 
https://www.youtube.com/@IPhOLviv 
АДАМЕНКО
Дмитро
Ігорович
«ОПТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АКУСТООПТИЧНУ ВЗАЄМОДІЮ В ФЕРОЇЧНИХ КРИСТАЛАХ»
(здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика)
 Дисертаційна робота
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Реферат дисертації
Витяг з протоколу наукового семінару
Облікова картка дисертації

 
Згідно наказу Міністра oсвіти і науки України  від 14.07.2015  № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"  розміщуються в режимі читання: 

- примірник дисертації в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації;

- відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації;

- автореферат дисертацій, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації;

Матеріали зберігаються у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.Home  Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright (c) 2000-2023 by O.G.Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.