КВАРЦОВИЙ ДИЛАТОМЕТР З ЄМНІСНИМ СЕНСОРОМ

Область застосування

Фізика твердого тіла, механіка, фізика фазових переходів
Дилатометр використовується для вимірювання зміни лінійних розмірів та визначення коефіцієнтів лінійного термічного розширення твердих тіл.
Принцип роботи дилатометра полягає у вимірюванні зміни розмірів зразка DL при зміні температури. Зміна температури зразка задається програмним способом, в режимі нагрівання і охолодження.

Технічні характеристики

• Чутливість: 1 нм
• Розмір зразка: висота 0.5-15мм,
• Робоча область температур: від -190°C до 80°C і від 20°C до 1000°C
• Швидкість зміни температури: 0.1- 5 °C/хв.
• Точність стабілізації темпертаури: 0.05°C
• Точність вимірювання температури: 0.01°C
• Точність вимірювання відносного лінійного видовження: ~10-6
• Операційна система: Win98/2000/XP

Приклади застосування приладу

Зміна лінійних розмірів кристалу Li2B4O7 (z-напрям, L=10мм) в результаті піроелектричних розрядів при охолодженні з швидкістю 1 град/хв.
Температурні залежності лінійних відносних видовжень кристалу K2Cd1,8Mn0,2(SO4)3 при фазовому переході