ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

наукова та науково-технічна література

Для аспірантів та наукових працівників у галузі оптики, лазерної фізики та фізики твердого тіла

ПРОДУКЦІЯ

кварцовий дилатометр з ємнісним сенсором

Область застосування: фізика твердого тіла, механіка, фізика фазових переходів

поляриметр зображення

Область застосування: неруйнівний контроль залишкових та технологічних напружень в оптичних елементах за розподілом різниці фаз і орієнтації оптичної індикатриси