ПОЛЯРИМЕТР ЗОБРАЖЕННЯ

Область застосування

Неруйнівний контроль залишкових та технологічних напружень в оптичних елементах за розподілом різниці фаз і орієнтації оптичної індикатриси

Технічні характеристики

• Допустима абсолютна похибка при вимірюванні орієнтації індикатриси (в залежності від значення різниці фаз) ~1 град (30-160 град, ~5 град (5-30 град і 160-175 град)
• Допустима абсолютна похибка при визначення різниці фаз (в залежності від значення різниці фаз) ~ 5 град (10-30 град і 160-170 град), ~ 10 град (5-10 град і 170-175 град)
• Споживана потужність, не більше ніж 100 Вт;
• Габаритні розміри 690x760x170мм

Пиклади застосування приладу

Контроль якості четвертьхвильових пластинок
Координатні залежності різниці фаз та орієнтації оптичної індикатриси вздовж діаметру четвертьхвильових пластинок різної якості.

Контроль якості монтажу активного елементу твердотільного лазера
При монтуванні активного елемента в вузлі кванторну можуть виникати механічні напруження, які приводитимуть до зміни оптичних характеристик активного елемента і погіршення лазерної генерації.

Розподіл різниці фаз в активному елементі лазера, індукованої затисканням при збиранні квантрoну (вхідна та вихідна поверхні).