Захисти дисертацій

Спеціалізована вчена рада Д 35.071.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 – оптика, лазерна фізика і 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Згідно наказу Міністра oсвіти і науки України від 14.07.2015 № 758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів” розміщуються в режимі читання:

  • примірник дисертації в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації;
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації;
  • автореферат дисертацій, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації.

Матеріали зберігаються у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.