Новини Інституту


Міністерством освіти і науки України оголошено конкурс на заміщення посади керівника Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха

Опубліковано на сайті Міністерства 21 січня 2020 року о 14:20
Опубліковано на сайті Інституту 21 січня 2020 року о 16:30


У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на веб-сайті МОН.
Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки або нотаріально.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• заяву про участь у конкурсі на ім’я міністра МОН, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту з додатками, науковий ступінь та вчене звання;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
• довідку про наявність або відсутність судимості;
• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
• копію паспорта засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки;
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, (кім. 136 ), м. Київ-135, 01135.
Телефон для довідок : 481-47-92

Наказ "Про оголошення конкурсу на заміщення керівника Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха"
Наказ "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2020 № 6-к"