Влох Ростислав Oрестович

Директор інститутудоктор фізико-математичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Народився 17 травня 1964 року (м. Львів)
Сімейний стан: одружений, має доньку

Освіта:
1987 р. – закінчив Львівський державний університет імені Ів.Франка за спеціальністю “Оптичні та оптико-електронні системи”

Трудова діяльність:
1987 інженер Львівского науково-дослідного радіотехнічного інституту.
1987 - 1990 рр. - аспірант Ужгородського державного університету.
З 1990 р. - кандидат фізико-математичних наук („Кристалооптика власних сегнетоелектриків і сегнетоеластиків (K2Cd2(SO4)3, Ca2Pb(C2H5CO2)6, Sn2P2S6)”)
1990 - 1991 рр. – науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України.
1991 - 1994 рр. – докторант Національного університету „Львівська політехніка”
З 1995 р. – доктор фізико-математичних наук („Градієнтні ефекти параметричної кристалооптики”)
1995 - 2000 рр. – доцент, згодом професор кафедри „Електронні прилади” Національного університету „Львівська політехніка”
1995 - 2000 рр. – завідувач лабораторією Інституту фізичної оптики МОН України (за сумісництвом)
1995 - 1996 рр. – стажування у Віденському університеті (Відень, Австрія)
З 1996 р. – старший науковий співробітник
1997 - 1998 рр. – стажування у Васеда університеті (Токіо, Японія)
З 2000 р. – професор
2000 - 2009 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту фізичної оптики МОН України
З березня 2010 р. – директор Інституту фізичної оптики МОН України

Відзнаки:
2006 р. – Подяка Президії НАН України за багаторічну плідну працю, значні особисті творчі здобутки та вагомий внесок у зміцнення творчої співпраці з колективами НАН України
2010 р. – Подяка ВАК України за вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів України
2011 р. – Цінний подарунок Верховної Ради України
2016 р. – Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Наукова діяльність:
Член Президії ради проректорів з наукової роботи МОН України
Член Експертної ради ВАК України з фізики (2005-2010)
Член фахової ради МОН України з фізики
Головний редактор журналу „Ukrainian Journal of Physical Optics”
Голова Західного регіонального відділення, член Президії Академії наук Вищої школи України
Голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 – оптика, лазерна фізика і 01.04.07 – фізика твердого тіла

Вибрані наукові статті:


1984
 1. Berezhnoy I.V., Vlokh O.G., Vlokh R.O., Lazko L.A., Pozdeev V.G. Refractive and gyrotropic properties of K2Cd2(SO4)3 crystals. Phys.Sol.Stat. 1984, v.26, N12, p.3690-3692.
1986
 1. Vlokh R.O., Vinyarchuk I.S. Electro-optic effect in K2Cd2(SO4)3 crystals. Ukr.Fiz.Zhurn. 1986, 31, 509-510.
1987
 1. Vlokh O.G., Vlokh R.O., Shopa Ya.I. Optical activity and birefringence of K2Cd2(SO4)3 crystals. Ukr.Fiz.Zhurn. 1987, 32, 1040-1042.
 2. Vlokh R.O. Electro-optic effect in K2Cd2(SO4)3 crystals. Kristallografiya. 1987, 32, 1537-1538.
 3. Vlokh R.O., Shopa Ya.I. Refractive and gyrotropic properties of Ca2Pb(C2H5CO2)6 ferroelectrics. Opt.aniz.sred. 1987, 99-101
1988
 1. Biletsky I.N., Vlokh R.O., Otko A.I., Shopa Y.I. Phase transition study in K2Cd2(SO4)3 crystals by optical methods. Ukr.Fiz.Zhurn., 1988, v.33, N5, p.689-694.
 2. Berezhnoy I.V., Vlokh R.O. On the effect of electric field and mechanical strain on the gyrotropy and refractive properties of ferroelectrics-ferroelastics. Phys.Sol.Stat., 1988, v.30, p.2223-2225.
 3. Vlokh R.O. Symmetry aspects of piezogyration in proper ferroelastics. Ukr.Fiz.Zhurn. 1988, 34, 368-369.
 4. Vlokh R.O., Shopa Ya.I. Spontaneous and induced piezo-optic effect in K2Cd2(SO4)3 crystals at phase transitions. Kristallografiya. 1988. 33, 520-522.
 5. Vlokh R.O., Slivka V.Yu. Enantiomorphism of ferroelastic domains. Opt.aniz.sred. 1988, 93-95.
 6. Vlokh R.O., Pyatak Yu.A. The change of optical indicatricies at the crystals deformation by torsion. Ukr.Fiz.Zhurn. 1988. 33, 1786-1787.
 7. Vlokh R.O. Symmetry aspects of the effects optical activity. 1988, Lvov: Publ. By Inst.of Physics and Mechanics of Acad.Scien of Ukr.SSR.
1989
 1. Vlokh R.O., Slivka V.Y. Enantiomorphism of ferroelastic domains. Ferroelectrics, 1989, v.98, p.167-170.
 2. Vlokh O.G., Vlokh R.O. Symmetry aspects of the optical activity effects. Opt.Spectr., 1989, v.69, N1, p.225-227.
 3. Vlokh R.O. On the symmetry of the combined effects of optical activity. Ukr.Fiz.Zhurn., 1989, v.34, N12, p.1809-1811.
 4. Vlokh R.O., Shopa Y.I., Olkhova O.M. Electro-optic effect and the optical activity in Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystals at the phase transition. Ukr.Fiz.Zhurn., 1989, v.34, N3, p.383-386.
 5. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. Acoustogyration diffraction of light in quartz crystals. Izv. AN SSSR, ser.phys., 1989, v.53, N7, p.1339-1341.
 6. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. Torsion-gyration effect. Ukr.Fiz.Zhurn., 1989, v.34, N7, p. 845-846.
 7. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. Quadratic electro-gyration effect in TeO2 crystals. Kristallografiya, 1989, v.34, N2, p.498.
 8. Vlokh R.O. The symmetrical-tensor description of refractive and gyrotropic properties of crystals under the inhomogeneous influences, Ukr.Fiz.Zhurn., 1989, v.7, p.1000-1002.
 9. Vlokh R. O., Biletsky I. N. Electrooptics and electrogyration of ferroelectric Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystal under smeared phase transition. Ferroelectrics; 1989; V. 90, No. 1, P. 183 – 186.
 10. Vlokh R.O. Parametric crystallooptics of the circular polarized waves. Dielectr.Poluprovod. 1989, 36, 3-5.
 11. Vlokh R.O., Shopa Ya.I. Optical activity of K2Cd2(SO4)3 ferroelastics. Kristallografiya. 1989, 34, 252-253.
 12. Vlokh R.O. Symmetry-tensors description of refractive and gyrotropic properties of crystals at non-unifoem actions. Ukr.Fiz.Zhur. 1989, 7, 1000-1002.
 13. Vlokh R.O. on the symmetry of non-linear optics effects. Ukr.Fiz.Zhur. 1989, 875-880.
1990
 1. Vlokh R., Vlokh O., Pyatak Y., Skab I. Acoustogyration diffraction of light. Ferroelectrics, 1990, v.110, p.1117-1121.
 2. Vlokh R.O., Parkhomenko O.V., Pyatak Yu.A., Skab I.P.  Anizotropy of refraction of the circular polarized waves in gyrotropic crystals. Ukr.Fiz.Zhurn. 1990, 35, 680-682.
1991
 1. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. The collinear acoustogyration interaction between ultrasonic and light. Dop. AN URSR, 1991, N7, p.39-41.
 2. Vlokh R. Nonlinear medium polarization with the gradient invariants account. Phys.Stat.Sol.(b), 1991, v.168, p.k47.
 3. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. Conoscopic patterns in gyrotropic crystals with isotropic point. Phys.Sol.Stat., 1991, v. 33, N9, p.2720-2724.
 4. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. Piezo-gyration in the enantiomorphic quartz crystals. Opt.Spectr.,  1991, v.70, N7, p.243-244.
 5. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. The elasto-optic effect in LiNbO3 crystals under the torsion, Phys.Sol.Stat., 1991, v.33, N8, p.2467-2470.
 6. Vlokh R.O., Pyatak Y.A., Skab I.P. Refractive and gyrotropic properties of LiNbO3 crystals under the torsion. Kristallografiya, 1991, v.36, N5, p.1318-1319.
 7. Vlokh R.O., Vysochanskii Y.M., Grabar A.A., Kityk A.V. Electro-optic effect in Sn2P2S6 ferroelectric crystals. Izv.AN SSSR, ser.neorg.mat., 1991, v.27, N4, p.689.
1992
 1. Vlokh R., Pyatak Y., Skab I. Elasto-optic effect in LiNbO3 under the crystal bending. Ferroelectrics, 1992, v.126, pp.239-242.
 2. Vlokh R., Pyatak Y., Skab I. The refraction anisotropy and the interference of the circular polarized optical waves in gyrotropic crystals. Ferroelectrics, 1992, v.126, p.243-246.
 3. Vlokh R., Pyatak Y., Skab I. Conoscopic patterns in the gyrotropic crystals with isotropic point. Ukr.Fiz.Zhurn. 1992. 37, 365-367.
 4. Vlokh R.O., Skab I.P. Light diffraction on the domain structure in Ba2NaNb5O15, and Cd2(MoO4)3. Phys.Sol.Stat. 1992. 3250-3255.
 5. Vlokh R., Pyatak Y., Skab I. On the method of orientation of middle-syngonies crystals. Ukr.Fiz.Zhurn., 1992,  37, 207-210.
1993
 1. Vlokh R.O., Skab I.P. Two-beams refraction of circular polarized light waves. Ukr.Fiz.Zhurn., 1993, v.38, N8,  p.988-989.
1994
 1. Vlokh R.O., Skab I.P. The light diffraction on the domain structure Ba2NaNb5O15 and Cd2(MoO4)2 crystals, Phys.Sol.Stat., 1994.
 2. Vlokh R., Gotra Z., Pyatak Y., Skab I. Elasto-optic and elasto-gyration light diffraction by the domain structure of Ba2NaNb5O15 crystals. Ferroelectrics, 1994, v. 157, p.147-152.
1995
 1. Vlokh R.O., Gotra Z.Y., Kovpak O.V., Skab I.P. Piezo-gyration in K2Cd2(SO4)3 ferroelastic crystal. Ukr.Fiz.Zhurn., 1995, v.40, N 4, p.342-344.
1996
 1. Kostruba A.M., Vlokh O.G., Vlokh R.O. Complex method for the determination of thin absorptive film parameters. SPIE, 1996, v. 2648, p.171-176.
1997
 1. Vlokh O., Vlokh R., Skab I., Popel E. Elasto-optic light diffraction on the domain structure of Pb3(PO4)2 ferroelastic crystals. Ferroelectrics, 1997, v.191, p. 219-223.
 2. Vlokh R., Kostyrko M., Skab I. The observation of “neutral” birefringence line in LiNbO3 crystals under torsion. Ferroelectrics, 1997, v.203, p.113-117.
 3. Vlokh R.O, Kostyrko M.E., Skab I.P. Nondirect rotation of the optical indicatrix under the external influences. Ukr.Fiz.Zhurn., 1997, v.42, N3, p.311-313.
 4. Vlokh R.O., Kostyrko M.E., Skab I.P. Description of gradients of piezo-gyration and piezo-optics caused by twisting and bending. Crystallography Reports, 1997, v.42, N 6, p.1011-1013. (Translated from Kristallografiya, 1997, v.42, N6,  p.1087-1089).
 5. Vlokh R.O., Vlokh O.V., Kabelka H., Warhanek H. ”No-permissible” W”-domain walls in K2Cd2(SO4)3 ferroelastic crystals. Ferroelectrics, 1997, v.190, p.89-94.
1998
 1. Vlokh R.O., Vlokh O.V., Kabelka H., Warhanek H. The phase boundary and the domain structure in ferroelastic K2Cd2(SO4)3. Phys.Stat.Sol. (a), 1998, v.168, p.397-401.
 2. Fujishiro K., Vlokh R., Uesu Y., Yamada Y., Kiat J.-M., Dkhil B., Yamashita Y. Optical observation of heterophase and domain structures in relaxor ferroelectrics Pb(Zn1/3Nb2/3)9%PbTiO3., Jap.J.Appl.Phys., 1998, v.37,  p. 3207-3209.
 3. Vlokh R., Y.Uesu, Y.Yamada, I.Skab, O.V.Vlokh. Appearance of paraelastic phase as ferroelastic domain walls in K2Cd2(SO4)3 single crystals. J.Phys.Soc.Japan, 1998, v.67, N10,  p.3335-3337.
 4. Vlokh R., Kostyrko M., Skab I. Principle and application of crystallo-optical effects induced by inhomogeneous deformation. Jap.J.Appl.Phys., 1998, v.37,  p. 5418-5420.
 5. Vlokh R.,  Czapla Z.,  Kosturek B.,  Skab I.,  Vlokh O. V., Girnyk I. Phase diagram and heterophase structure of the K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 solid solutions. Ferroelectrics, 1998, V.219, No. 1, P. 243 – 250.
2000
 1. Vlokh R., Skab I., Gyrnik I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. The domain structure of the Rb2Cd2(SO4)3 and Tl2Cd2(SO4)3 langbeinite crystals.1.The domain structure in the ferroelastic phase of th Tl2Cd2(SO4)3 crystals, Ukr.J.Phys.Opt. 2000, v.1, N1, p.28-51.
 2. Krupych O., Vlokh R., Vlokh O. The studies of the domain structure in ferroics by imaging polarimetr. Case of Rochelle salt, Ukr.J.Phys.Opt. 2000, v.1, N1, p.35-39.
 3. Rostyslav Vlokh,  Igor Skab,  Oxana Vlokh,  Yoshiaki Uesu, Yasasuda Yamada. Domain structure in the ferroelastic langbeinite K2Cd1.6Mn0.4 (SO4)3. Ferroelectrics, V.242, No. 1, P. 47 – 52.
 4. Andrushchak A. S., Adamiv V. T.,  Krupych O. M.,  Martynyuk-Lototska I. Yu.,  Burak Ya.V., Vlokh R.O. Anisotropy of piezo- and elastooptical effect in BaB2O4 crystals . Ferroelectrics, 2000, V.238 No., 1 P. 299 – 305.
 5. Vlokh  R. Skab  I. Guzandrow  A. Mogylyak  I. Smagliy S. Uesu Y. The temperature isotropic point inside ferroelectric phase of Rb2Cd2(SO4)3 crystals. Ferroelectrics, 2000, V. 237, No. 1 P. 185 – 191.
 6. Rostyslav Vlokh,  Orest Vlokh,  Andriy Kityk,  Igor Skab,  Igor Girnyk,  Zbignev Czapla,  Boguslav Kosturek, Slawomir Dacko. The isolated point on the concentration-temperature phase diagram of K2Cd2XMn2(l-X)(SO4)3 crystals Ferroelectrics, 2000, V.237, No. 1, P. 177 – 183.
 7. Vlokh R., Kostyrko M. Optical anisotropy of the crystals at the nonuniform Ukr.J.Phys.Opt. 2000, 1, 65-89.
 8. Vlokh R., Skab I., Girnyk I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. The domain structure of the Rb2Cd2(SO4)3 and Tl2Cd2(SO4)3 langbeinite crystals. 2. The domain structure in the ferroelectric-ferroelastic phases of the Rb2Cd2(SO4)3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2000, 1, 103-106.
2001
 1. Vlokh R.,  Kostyrko M. Optical anisotropy in the non-uniform fields, Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N2, p.65-89.
 2. Vlokh R., Skab I., Gyrnik I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. The domain structure of the Rb2Cd2(SO4)3 and Tl2Cd2(SO4)3 langbeinite crystals.2.The domain structure in the ferroelectric-ferroelastic phase of Rb2Cd2(SO4)3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N2, p.103-106.
 3. Vlokh R.,Gotra Z., Andrushchak A., Mys O., Kaidan M. Refractive indices and piezo-optic effect in the Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystals, Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N2, p.36-39.
 4. Mys O., Vlokh R. Combined piezoelectro-optical effect in Pb5Ge3O11 crystals induced by spontaneous polarization. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N4, p.187-191.
 5. Vlokh R., Marsel L., Teslyuk I., Vlokh O. Growth and optical microscopy observation of the lysozyme crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N2, p.84-85.
 6. Vlokh R., Kostyrko M., Krychkevych V. Symmetry analysis of photorefractive electro-gyration and electro-gyration study in the LiNbO3 crystals, Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N4, p.86-92.
 7. Krupych O., Kostyrko M., Vlokh R. Domain structure studying in the Pb3(PO4)2 crystals by imaging polarimetr. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, N2, p.93-97.
 8. Vlokh R.O., Gotra Z.Yu., Andrushchak A.S., Mys O.G., Kaidan M.V. Refractive indexes and piezooptical effect in the Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystals.   Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, 36-39.
 9. Vlokh R.O. Crystallooptics of the circularly polarized waves. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, 107-125.
 10. Vlokh R., Vlokh O., Skab I. and Uesu Y. Thick domain boundaries in ferroelastic K2Mn2(SO4)3  crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, 148-149.
 11.  R. Vlokh, O. Krupych, M. Kostyrko, V. Netolya and I. Trach. Gradient thermooptical effect in LiNbO3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, 154-158.
 12.  I.Yu. Martynyuk-Lototska, R.O. Vlokh Multichannel acoustooptical spectrum analyzers with the time integration. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, v.2, 76-80.
2002
 1. Vlokh R., Mys O., Andrushchak A., Kostyrko M. Combined peizoelectrooptical effect in LiNbO3 and LiTaO3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2002, v.3, N2, p.115-118.
 2. Vlokh R., Vlokh O., Adamenko D., Klymiv I. Once more about magnetogyration (Case of the CdS, (GaxIn1-x)2Se3, SiO2 and Li2B4O7 crystals). Ukr.J.Phys.Opt. 2002, v.3, N2, p.166-170.
 3. Vlokh R., Vlokh O., Skab I., Gyrnik I. Optical properties of Langbeinites. Ukr.J.Phys.Opt. 2002, v.3, N2, p.144-154.
 4. Eisuke Magome,  Chikako Moriyoshi,  Kazuyuki Itoh, Rostyslav Vlokh. X-ray Structure Analysis of K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 Mixed Crystal in the High-Temperature Phase. Ferroelectrics, 2002, V. 269, No. 1 P. 93 – 98.
 5. Vlokh R., Marsel L., Vlokh I., Moroz O., Dudok K. Comparison of Hemoglobin Transmition Spectrums of Healthy Persons and Patients with Schizophrenia Disorders. Ukr.J.Phys.Opt.    2002, v3, 161-165.
 6. R.Vlokh, O.V.Vlokh, I.Skab, I.Girnyk. Optical Properties of Langbeinites (II. Domain structure observation). Ukr.J.Phys.Opt.    2002, v3, 215-230.
 7. R.Vlokh, O.V.Vlokh, I.Skab, I.Girnyk .Optical Properties of Langbeinites (III. Birefringence study at phase transitions and Raman scattering spectrums).  Ukr.J.Phys.Opt.    2002, v3, 231-241.
 8. Martynyuk-Lototska I., Mys O., Adamiv V., Ya.Burak Ya.,  and Vlokh R. Elastical, Piezooptical and Acoustooptical Properties of Lithium Tetra Borate Crystals.   Ukr.J.Phys.Opt.    2002, v3, 264-266.
 9. R.Vlokh, O.G.Vlokh, I.Klymiv, D.Adamenko. Magnetogyration in the CdS and (Gax In1-x)2Se3 Crystals in the Spectral Range of Interband Absorption . Ukr.J.Phys.Opt.    2002, v3, 271-276.
 10. R.Vlokh, O.Mys, M.Kostyrko Temperature Behavior of the Coefficients of Combined Piezoelectrooptical Effect at the Proper Ferroelectrical Phase Transition in Pb5Ge3O11. Ukr.J.Phys.Opt.    2002, v3, 277-281.
2003
 1. Krupych O., Girnyk I., Trach I., Vlokh R., Vlokh O. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals 1. Cs2HgCl4 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 155-160.
 2. Korobova O., Dudok T., Trach I., Moroz O., Vlokh I., Vlokh R.The Effect of Ethanol Intoxication on the Spectral Characteristics for Blood Components of White Rats.   Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 161-164.
 3. I.Girnyk, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska, F.Motsnyi and R.Vlokh. Phase Coexistence in Cs3Bi2I9 Ferroelastics: Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 165-169.
 4. Krupych O., Smaga I., Vlokh R. Determination of 2D Stress Distribution in Semiconductor Glass As2Se3 with Infrared Imaging Polarimeter.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 187-191.
 5. T.Dudok, O.Korobova, V.Korobov, O.Moroz, I.Vlokh, R.Vlokh Comparison of the Blood Component Optical Transmission Spectra of White Rats with and without Ethanol Intoxication Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 119-123.
 6. I.Girnyk, D.Kaynts, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska, R.Vlokh X,T-Phase Diagram of the Cu6PS5JxBr1-x Mixed Crystals. Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 147-153.
 7. Girnyk I., Mys O., Gridyakina G., Dovbeshko G., Vlokh R. Phase Transition in b-Alanine Amino Acid Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 144-146.
 8. Vlokh R., Volyar A., Mys O., Krupych O. Appearance of Optical Vortex at Conical Refraction. Examples of NaNO2 and YFeO3 Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 90-93.
 9. Vlokh R., Dyachok Ya., Krupych O., Burak Ya, Martunyuk-Lototska I., Andrushchak A., Adamiv V. Study of Laser-Induced Damage of Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, v.4, 101-104.
 10. Vlokh R., Kostyrko M. Optical anisotropy of the crystals at the nonuniform fields. In: Advances in Electromagnetics of complex media and methamaterials. S.Zouhdi et al eds., 2003, Kluwer Acad.Publ. 403-417.
2004
 1. Vlokh R.,  Girnyk I.,  Martunyuk-Lototska I.,  Czapla Z.,  Dacko S., Kosturek B. Phase Diagram of Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions. Ferroelectrics, 2004, V. 303 No. 1 P.51 – 54.
 2. Martynyuk-Lototska I.,  Mys O.,  Krupych O.,  Adamiv V.,  Burak Ya.,  Vlokh R., Schranz W.Elastic, Piezooptic and Acoustooptic Properties of Borate Crystals (BaB2O4, Li2B4O7 and CsLiB6O10). Integrated Ferroelectrics, 2004. V. 63, No. 1, P. 99 – 103.
 3. Mys O., Adamiv V., Martunyuk-Lototska I. and Vlokh R. Electrooptic Effect in Non-Centrosymmetric CsLiB6O10 Borate Crystals . Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 6-7.
 4. Krupych O., Girnyk I., Trach I., Martunyuk-Lototska I., Vlokh R. and Vlokh O. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals 2. Cs2HgBr4 and Cs2CdBr4 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 8-13
 5. Vlokh R., Adamenko D., Klymiv I. and Vlokh O.  About the Possibility of Linearization of Quadratic Cotton-Mouton Birefringence Change due to kH-Effect. The Case of CdS Crystals . Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 14-18
 6. Martunyuk-Lototska I., Mys O., Dyachok Ya., Dudok T., Adamiv V, Burak Ya. and Vlokh R. Piezooptic Properties of beta-BaB2O4 and LiB4O7 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 19-26
 7. Vlokh R . Change of Optical Properties of Space under Gravitation Field Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 27-31
 8. Dudok K.P., Moroz O.M., Dudok T., Vlokh I. and Vlokh R . Spectroscopic Study of Haemoglobin Ligand Forms and Erythrocyte Membrane Dynamics at Alcohol Intoxication of White Rats. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 32-35
 9. Vlokh R., Trach I. and Girnyk I. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals. 3. The Common Phase Diagram for Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 and Cs2CdBr4 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 41-45.
 10. Vlokh R., Vlokh O. and Lukiyanets B. Electronic Bands Behaviour at Sinusoidal Potential Presence of Incommensurate Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 46-50.
 11. Vlokh R., Adamenko D., Say A., Klymiv I. and Vlokh O.G. Magnetogyration in Absorbing Cubic Bi12GeO20 Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 57-60.
 12. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Dyachok Ya., Burak Ya. and Vlokh R. Acoustooptic Interaction in Barium Beta-Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 67-69.
 13. Vlokh R., Mys O. and Kostyrko M. Combined Piezoelectrooptic Effect in Rochelle Salt at the Phase Transition. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 70-76
 14. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Trach I., Vlokh R. Acoustooptic Diffraction and Light Absorption in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 77-80.
 15. Dudok K.P., Vlokh R., Vlokh I., Dudok T.G., Fedorovich A.M., Moroz O.M., Grinchishin N.M. Spectral Characteristics of Hemoglobin Taken from the Blood of Rats Subjected to Durable Ethanol Intoxication Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 104-110.
 16. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Krupych O., 1Adamiv V., Smirnov Ye. and Vlokh R. Acoustooptic Diffraction in Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 111-114.
 17. Krupych O., Adamiv V., Dyachok Ya., Burak Ya. and Vlokh R.Study of Laser-Induced Damage of Improved Strontium-Doped alpha-BaB2O4 Single Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 115-117.
 18. I.Teslyuk, Yu. Nastishin and R.Vlokh. Structural Phase Transition in Lysozyme Single Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 118-122.
 19. Vlokh R., Girnyk I., Vlokh O.V., Skab I., SayA. and Y.Uesu Once More About the “Forbidden” Domain Structure and the Isolated Point in K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 Langbeinites.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, v.5, 141-146.
2005
 1. Vlokh R.,Kostyrko M. Estimation of the Birefringence Change in Crystals Induced by Gravitation Field.  Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 125-127.
 2. Vlokh R., Mys O., Romanyuk M., Girnyk I., Martunyuk-Lototska I. and Czapla Z. Optical Characterization of Organic-Inorganic [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 133-135.
 3. Vlokh R., Mys O., Romanyuk M., Girnyk I., Martunyuk-Lototska I., Adamiv V. and Burak Ya. Optical, Ultrasonic and Thermal Expansion Properties of LiKB4O7 Crystals. Structural Phase Transition. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 136-141.
 4. Dudok K., Dudok T., Vlokh I. and Vlokh R. Optical Spectra of Hemoglobin Taken from Alcohol Dependent Humans.  Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 142-145.
 5. Krupych O., Smaga I. and Vlokh R. Studies of Optical Damage in Photorefractive Single LiNbO3 Crystals using Imaging Polarimetry. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 146-149.
 6. R.Vlokh, O.Mys and O.Vlokh Indicative Surfaces for Crystal Optical Effects. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 150-154.
 7. R.Vlokh, M.Kostyrko Addendum Relation for the Light Absorption in the Presence of Gravitation Field. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 155-156.
 8. Kushnir O., Nek P., Vlokh R., Kukhtarev N. Crystal Optical Properties of Inhomogeneous Plates and the Problems of Polarization Tomography of Photoelastic Materials. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 87-93.
 9. Teslyuk I.M., Nastishin Yu.A., Boiko O. P, Nazarenko V.G. and Vlokh R.O. Growth of Lysozyme Crystals in Flat Cells Between Specially Treated Substrates Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 94-98.
 10. Mys O., Vlokh R. Interchangeability of Combined Piezoelectrooptic Effect in LiTaO3 and LiNbO3 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 99-103.
 11. Vlokh R. and Kostyrko M. Reflection of Light Caused by Gravitation Field of Spherically Symmetric Mass. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, v.6, 120-124.
2006
 1. Mys  O., Kostyrko M.,  Vlokh R. Combined Piezoelectrooptic Effect in Ferroelectric and Ferroelectric-Ferroelastic Crystals . Ferroelectrics, 2006 V. 336 No. 1 P. 107 – 118 .
 2. Martynyuk-Lototska I. Y., Trach I. B.,  Girnyk I. S.,  Vlokh R. O., Vlokh O. G. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 Crystals. Ferroelectrics, 2006, V.337, No. 1 P. 219 – 232.
 3. Krupych O., Vasylkiv Yu., Adamenko D., Vlokh R. and Vlokh O.Application of Small-Angular Magnetooptic Polarimetry for Study of Magnetogyration in (Ga0.3In0.7)2Se3 and SiO2 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 171-178.
 4. R. Vlokh and M. Kostyrko Optical-Gravitation Nonlinearity: A Change of Gravitational Coefficient G induced by Gravitation Field . Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 179-182.
 5. Yu.Vasylkiv, Yu. Nastishin and R.Vlokh Conoscopic Patterns for Optically Uniaxial Gyrotropic Crystals in the Vicinity of Isotropic Point. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 89-99.
 6. Say A., Vasylkiv Yu., Girnyk I. and Vlokh R. On the “Forbidden” Ferroelastic Domain Structure in  Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Crystals (x=0.1, 0.2 and 0.3). Optical Microscopic Observations. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 108-115.
 7. O.Mys, I.Martynyuk-Lototska, A.Grabar, Yu.Vysochanskii and R.Vlokh. Piezooptic Coefficients and Acoustic Wave Velocities in Sn2P2S6 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 124-128.
 8. R O  Vlokh and M E Kostyrko Comment on “Effective Refractive Index Tensor for Weak-Field Gravity” by P. Boonserm, C. Cattoen, T. Faber, M. Visser and S. Weinfurtner. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 147-148.
 9. Vlokh R., Mys O. and Czapla Z. Electrogyration in Organic-Inorganic [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4 Crystals Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 49-51.
 10. Vlokh R., Grabar O., Vysochanskii Yu. and Dmitruk I. Luminescence and Reflection Spectra of Sn2P2Se6 Semiconductors-Ferroelectrics at Low Temperatures. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 24-26.
 11. Say A., Sveleba S., Teslyuk I., Martynyuk-Lototska I., Girnyk I. and Vlokh R. Optical Birefringence and Domain Structure of the as-grown Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)4 Solid Solutions at Phase Transitions. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, v.7, 41-47.
2007
 1. Teslyuk I. , Vasylkiv Yu., Nastishin Yu., Vlokh R. Structural Phase Transition in Lysozyme Crystals. Ferroelectrics, 2007, V.346, No. 1, P. 49 – 55 .
 2. Vlokh R. and Kvasnyuk O. Maxwell Equations with Accounting of Tensor Properties of Time. Ukr. J. Phys. Opt. 2007, 8 125-137.
 3. Mys O., Adamiv V., Martynyuk-Lototska I., Burak Ya. and Vlokh R. Piezooptic and acoustic properties of KLiB4O7 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 2007, 8 138-142.
 4. Vlokh R., Krupych O. and Martynyuk-Lototska I. On the acoustogyration diffraction of light. Ukr. J. Phys. Opt. 2007, 8 143-157
 5. Vasylkiv Yu., Polomska M., Nastishin Yu. and Vlokh R. Temperature micro-Raman study of lysozyme crystals.   Ukr. J. Phys. Opt. 2007,  8 158-165.
 6. Martynyuk-Lototska I.Yu. , Mys O.G., Grabar A.A., Stoika I.M., Vysochanskii Yu.M. and Vlokh R.O. Highly efficient acoustooptic diffraction in Sn2P2S6 crystals Ukr. J. Phys. Opt. 2007, 8 78-82.
 7. Vasylkiv Yu., Nastishin Yu. and Vlokh R. On the problem of phase transitions in lysozyme crystals Ukr. J. Phys. Opt. 2007,  8 83-87 .
 8. Adamenko D., Klymiv I., Duda V.M., Vlokh R. and Vlokh O. Electrically and magnetically induced optical rotation in Pb5Ge3O11:Cr crystals at the phase transition.  2. Faraday effect in pure and Cr-doped lead germanate in the presence of electric field and spontaneous polarization. Ukr. J. Phys. Opt. 2007, 8 98-105.
 9. Krupych O., Adamenko D., Say A., Klymiv I., Vlokh R. and Vlokh O. Studies of magnetogyration in cubic Bi12GeO20 crystals using small-angular magnetooptic polarimetry. Ukr. J. Phys. Opt. 2007, 8 25-30.
2008
 1. Martynyuk-Lototska I.Yu. , Mys O.G., Grabar A.A., Stoika I.M., Vysochanskii Yu.M. and Vlokh R.O. 2008. Highly Efficient Acoustooptic Diffraction in Sn2P2S6 Crystals. Appl.Optics. 47: 52-55.
 2. Andriy Say, Yuriy Vasylkiv, Ihor Teslyuk, Oxana Vlokh, Iryna Martynyuk-Lototska, Sergiy Sveleba, Ihor Girnyk and Rostyslav Vlokh. 2008. Phase diagram and domain structure of the Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions. Phase Transitions. 81, 509-524 .
 3. Vlokh R., Vasylkiv Yu., Adamenko D., Krupych O. and Vlokh O. G. Application of small-angular magnetooptic polarimetry for study of magneto-gyration in (Ga0.3In0.7)2Se3 , Bi12GeO20 and SiO2 crystals. J.Optics A: Pure and Appl.Optics. 2008. 10: 501-509.
 4. Adamenko D., Klymiv I., Duda V. M., Vlokh R. and Vlokh O. 2008. Electrogyration and Faraday rotation in pure and Cr-doped lead germanate crystals. Journal of Physics: Condensed Matter 2008, 20:  075201-075210.
 5. Vlokh R., Mys O., Grabar A. and Vysochanskii Yu. Optical activity of Sn2P2S6 crystals at the phase transition. 2008. Ukr. J. Phys. Opt. 9: 1-9.
 6. Vasylkiv, Y., Polomska, M., Teslyuk, I., Nastishin, Y., Vlokh R.  Temperature behavior of lysozyme crystals: Polarization microscopy and micro-Raman studies. 2008, Soft Materials, 6, 129-139.
 7. Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Dudok, T., Adamiv, V., Smirnov, Y., Vlokh, R. Acousto-optic interaction in alpha-BaB2O4 and Li2B4O7 crystals. 2008. Applied Optics, 47,  3446-3454.
 8. Vlokh R. and Adamenko D. Non-reciprocity of Faraday rotation in gyrotropic crystals. 2008. Ukr. J. Phys. Opt. 9: 217-225.
 9. Krupych O., Adamenko D., Mys O., Grabar A. and Vlokh R. Faraday Effect in Sn2P2S6 Crystals. 2008. Applied optics. 47: 6040-6045.
2009
 1. Adamenko D.I., Klymiv I.M., Vasylkiv Y., Duda V.M., Ermakov A.S., Vlokh R.O. Optical activity and the critical exponent of order parameter in lead germanate crystals. 2. Electrogyration and dielectric properties of Pb5Ge3O11:Cu2+. Ukr. J. Phys. Opt.  10,  2009, 194-200.
 2. Adamenko D.I., Klymiv I.M., Vasylkiv Y., Vlokh R.O. Optical activity and critical exponent of the order parameter in lead germanate crystals. 1. The case of diffused phase transition in Pb5Ge3O11 doped with Cu, Ba and Si ions. Ukr. J. Phys. Opt.  10, 4, 2009, 182-193.
 3. Shopa Y.I.  , Kushnir O.S., Adamenko D., Shopa R.Y., Dzyubanski V.S., Vlokh R.O., Vlokh O.G. Electrogyration effect in lead germanate crystal family. 2. The case of crystals doped with Li, Eu, La, Nd and (Li, Bi). Ukr. J. Phys. Opt. 10, 2, 2009, 71-81.
 4. Vlokh I., Nechiporeko I., Hul A., Moroz O., Grinchishin N., Dudok K., Dudok T., Nastishin, Yu., Vlokh R. Optical marking of alcohol induced hemoglobin modification. Ukr. J. Phys. Opt.  10, 1, 2009, 1-21.
 5. Vasylkiv Yu., Kvasnyuk O., Krupych O., Mys O., Maksymuk O., Vlokh R. Reconstruction of 3D stress fields basing on piezooptic experiment. Ukr. J. Phys. Opt. 10, 1, 2009, 22-37.
 6. Koscien E., Gondek E., Pokladko M., Jarosz B., Vlokh R.O., Kityk A.V. Photoluminescence of 1,3-dimethyl pyrazoloquinoline derivatives. Materials Chemistry and Physics. 114, 2-3, 15 2009, 860-867.
 7. Vlokh R., Martynyuk-Lototska I. Ferroelastic crystals as effective acoustooptic materials. Ukr. J.  Phys. Opt. 10, 2, 2009, 89-99.
 8. Vlokh O.G., Vlokh R.O. The Electrogyration Effect. Optics and Photonics News 20, 4, 2009, 34-39.
 9. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Mys O., Vlokh R.   Elastic, piezooptic and acoustooptic properties of SrB4O7 and PbB4O7 crystals. Optical Materials 31, 4, 2009, 660-667.
 10. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Mys O., Romanyuk G. and Vlokh R. 2009. Acoustooptic interaction and photoelastic properties of Li2B4O7 and alpha-BaB2O4 crystals at the wavelength of 442 nm. Ukr. J. Phys. Opt. 10: 218-225
 11. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Grabar A. and Vlokh R. Acoustic and elastic properties of Sn2P2S6 Crystals J. Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 265401.
 12. Padlyak B. , Vlokh R., Grabar A., Vysochanskii Yu., Dmitruk I., Ryba-Romanowski W., Lisiecki, R. Luminescence properties of Sn2P2Se6 crystals Optical Materials. 31, 12, 2009, 1831-1834.
 13. Say A., Mys O., Grabar A., Vysochanskii Y., Vlokh R. Thermal expansion of Sn2P2S6 crystals. Phase Transitions 82, 7, 2009, 531-540.
2010
 1. Say, A., Mys, O., Adamenko, D., Grabar, A., Vysochanskii, Y., Kityk, A., Vlokh, R. Critical exponents of phase transition in ferroelectric Sn2P2S6: Comparison of optical and dilatometric data. 2010. Phase Transitions 83 (2), pp. 123-139
 2. Zapeka, B., Kostyrko, M., Vlokh, R.On the light refraction and polarisation in the presence of weak optical activity. 2010. Ukrainian Journal of Physical Optics 11 (1), pp. 68-73
 3. Martynyuk-Lototska, I.Y., Mys, O.G., Akimov, S.V., Krupych, O.M., Vlokh, R.O.Acoustogyration diffraction of optical waves: Case of SiO2 and TeO2 crystals. 2010. Opto-electronics Review 18 (2), pp. 137-149
 4. Say, A., Mys, O., Vlokh, R. Thermal expansion of the Sn2P2(Se 0.28S0.72)6 solid solutions. 2010. Philosophical Magazine 90 (24), pp. 3389-3400
 5. Zapeka, B., Kostyrko, M., Vlokh, R. Coexistence of ordinary gyration and weak optical activity in crystals: Eigen waves of a new type. 2010. Ukrainian Journal of Physical Optics 11 (2), pp. 119-125
 6. Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Zapeka, B., Grabar, A., Vlokh, R. Acoustic wave velocities and elastic properties of Sn2P 2(Se0.28S0.72)6 solid solutions. 2010. Philosophical Magazine 90 (33), pp. 4349-4359
 7. Yu, V., Savaryn, V., Smaga, I., Skab, I., Vlokh, R. Determination of piezooptic coefficient p14 of LiNbO3 crystals under torsion loading. 2010. Ukrainian Journal of Physical Optics 11 (3), pp. 156-164
 8. Kostruba, A., Kobec, A.P., Grabar, A.A., Vlokh, R. Study of planar waveguide structure of He+ ion-implanted Sn2P2S6 crystal with multiple-angle-of-incidence ellipsometry technique. 2010. Ukrainian Journal of Physical Optics 11 (3), pp. 165-174
 9. Vlokh R. Bibliometric and statistical analyses of Ukrainian scientific journals. Physics journals Ukr.J.Phys.Opt., Sppl.Sc.Hor.S11-S25
 10. Adamiv, V., Teslyuk, I., Dyachok, Ya., Romanyuk, G., Krupych, O., Mys, O., Martynyuk-Lototska, I., Burak Ya., Vlokh, R. Synthesis and optical characterization of LiKB4O7, Li2B6O10, and LiCsB6O10 glasses. 2010. Applied Optics 49 (28), pp. 5360-5365
 11. Gasiorski, P., Danel, K.S., Matusiewicz, M., Uchacz, T., Vlokh, R., Kityk, A.V. Synthesis and Spectroscopic Study of Several Novel Annulated Azulene and Azafluoranthene Based Derivatives. 2010. Journal of Fluorescence , pp. 1-9
 12. Skab I., Vasylkiv Yu. V., Savaryn V., Vlokh R. Relations for optical indicatrix parameters in the conditions of crystal torsion. 2010. Ukrainian Journal of Physical Optics 11 (4), pp. 193-240
2011
 1. I. Skab, I. Smaga, V. Savaryn, Yu. Vasylkiv, and R. Vlokh.Torsion method for measuring piezooptic coefficients.  Crystal Research and Technology. – 2011. – Vol. 46. – Issue 1. – P. 23-36.
 2. Vlokh R.Partial Reciprocity of Faraday Rotation in Gyrotropic Crystals.  Ferroelectrics. – 2011. – Vol. 414. – Issue 1. – P. 70-76.
 3. Zapeka B., Mys O., Vlokh R. On the Order of Phase Transition in Sn2P2(Se0,28S0,72)6 Solid Solutions: Optical Birefringence Studies.  Ferroelectrics. – 2011. – Vol. 418. – Issue 1. – P. 143-149.
 4. Gasiorski P., Danel K.S., Matusiewicz M., Uchacz T., Vlokh R., Kityk A.V. Synthesis and Spectroscopic Study of Several Novel Annulated Azulene and Azafluoranthene Based Derivatives.  Journal of Fluorescence. – 2011. – Vol. 21. – Number 1. – pp. 443-451.
 5. Bohdan Zapeka, Yuriy Vasylkiv, Oksana Mys, Rostyslav Vlokh. On the tricritical behaviour of the Sn2P2S6 crystals. Phase Transitions: A Multinational Journal. – 2011. – Vol. 84. – Issue 3. – P. 193-203.
 6. I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka and R. Vlokh. About the existence of a Lifshitz point on the phase diagram of Sn2P2(SexS1-x)6 solid solutions: acoustic and optical studies.  Philosophical Magazine. – 2011. – Vol. 91. – No. 26. – P.3519-3546.
 7. I. Martynyuk-Lototska, A. Say, O. Mys and R. Vlokh. On the tricritical point on the (p, T)-phase diagram of Sn2P2S6 crystals.  Philosophical Magazine. – 2011. – Vol. 91. – Issue 33. – P. 4293-4301.
 8. Ihor Skab, Yurij Vasylkiv, Ihor Smaga, and Rostyslav Vlokh. Spin-to-orbital momentum conversion via electro-optic Pockels effect in crystals.  Phys. Rev. A. – 2011. – Vol. 84. – Issue 4. – 11 pages.
 9. Dzyubanski V., Shopa R., Kushnir O. and Vlokh R. Comparizon of critical fluctuations in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0,28S0,72)6 crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2011. – Vol. 12. – N1. – P. 19-27.
 10. Skab I., Vasylkiv Yu., Smaga I., Savaryn V. and Vlokh R. On the method for measuring piezooptic coefficients p25 and p14 in the crystals belonging to point symmetry groups 3 and  .  Ukrainian Journal of Physical Optics  – 2011. – Vol. 12. – N1. – P. 28-35.
 11. On the possibility of electrooptic operation by orbital angular momentum of light beams via Pockels effect in crystals. / Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2011. – Vol. 12. – N3. – P. 127-136. // Skab I.P., Vasylkiv Yu.V. and Vlokh R.O.
 12. Adamenko D., Kostyrko M. and Vlokh R. On the behaviour of Poynting vector in material media with weak optical activity.  Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2011. – Vol. 12. – N 3. – P. 143-149.
 13. Mys O., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. Acoustooptic figure of merit for Sn2P2S6 crystals and the temperature dependences of acoustic wave velocities.  Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2011. – Vol. 12. – N 4. – P. 166-170.
 14. Vasylkiv Yu., Krupych O., Skab I. and Vlokh R. On the spin-to-orbit momentum conversion operated by electric field in optically active Bi12GeO20 crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2011. – Vol. 12. – N4. – P.171-179.
 15. Vasylkiv Yu., Savaryn V., Smaga I., Krupych O., Skab I. and Vlokh R. Studies of piezooptic coefficients in LiNbO3 crystals using a crystalline disk compressed along its diameter.  Ukrainian Journal of Physical Optics– 2011. – Vol. 12. – N 4.  – P.180-190.
 16. Adamenko D., Adamiv V., Klymiv I. and Vlokh R. Kerr and Faraday effects in borate glasses.  Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2011. – Vol. 12. – N1. – P. 1-9.
 17. Yurij Vasylkiv, Viktoriya Savaryn, Ihor Smaga, Ihor Skab, and Rostyslav Vlokh. On determination of sign of the piezooptic coefficients using torsion method. Applied Optics. – 2011. – Vol. 50. – Issue 17. – P. 2512-2518.
 18. Ihor Skab, Yurij Vasylkiv, Viktoriya Savaryn, and Rostyslav Vlokh. Optical anisotropy induced by torsion stresses in LiNbO3 crystals: appearance of an optical vortex.  JOSA A. – 2011. - Vol. 28. - Issue 4. - P. 633-640.
 19. Ihor Skab, Yurij Vasylkiv, Bohdan Zapeka, Viktoriya Savaryn, and Rostyslav Vlokh. Appearance of singularities of optical fields under torsion of crystals containing threefold symmetry axes.  JOSA A. – 2011. – Vol. 28. – Issue 7. – P. 1331-1340.
 20. Vasylkiv Yu., Skab I., and Vlokh R. Measurements of piezooptic coefficients p14 and p25 in Pb5Ge3O11 cystals using torsion induced optical vortex.  Ukrainian Journal of Physical Optics– 2011. – Vol. 12. – N 2. – P. 101-108.
 21. Bohdan Mytsyk, Natalia Demyanyshyn, Irina Martynyuk-Lototska, and Rostyslav Vlokh. Piezo-optic, photoelastic, and acousto-optic properties of SrB4O7 crystals.  Applied Optics. – 2011. – Vol. 50. – Issue 21. – P. 3889-3895.
 22. Krupych O., Savaryn V., Skab I. and Vlokh R. Interferometric measurements of piezooptic coefficients by means of four-point bending method.  Ukrainian Journal of Physical Optics – 2011. – Vol. 12. – N3. – P.150-159.
 23. Mys O., Skab I., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. Generation of helical acoustic modes using anisotropic crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics. Supplement 2: Scientific Horizons. – 2011. – Vol. 12. – Suppl. 2 Sc. Horiz. – P. S47-S54.
2012
 1. Skab Ihor, Vlokh Rostyslav,  Spin-to-orbit conversion at acousto-optic diffraction of light: conservation of optical angular momentum . Applied Optics, Vol. 51 Issue 10, pp.C22-C26 (2012)
 2. Skab Ihor, Vasylkiv Yurij, Vlokh Rostyslav, Induction of optical vortex in the crystals subjected to bending stresses. Applied Optics, Vol. 51 Issue 24, pp.5797-5805 (2012)
 3. Ihor Skab, Yuriy Vasylkiv, Oleh Krupych, Viktoriya Savaryn, and Rostyslav Vlokh   Generation of doubly charged vortex beam by concentrated loading of glass disks along their diameter Applied Optics, Vol. 51, Issue 11, pp. 1631-1637 (2012)
 4. Skab I., Vlokh R.  On the conservation of optical angular momentum at acoustogyration diffraction of light  Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 1-3
 5. Vasylkiv Yu., Skab I. and Vlokh R. Appearance of spiral patterns at the interference of spherical and vortex-bearing waves in the cases of torsion- and electric field-induced vortices in crystals Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 51-53
 6. Adamenko D., Kostyrko M. and Vlokh R. Polarisation characteristics of optical waves in crystals in the presence of weak optical activity Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 67-73
 7. Savaryn V., Skab I., Krupych O. and Vlokh R. The method for measuring piezooptic coefficients of crystals using a crystalline disk loaded along its diameter Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 82-123
 8. Vasylkiv Yu., Mys O., Zapeka B. and Vlokh R. On the critical exponent of order parameter in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13 135-141
 9. Krupych O., Vasylkiv Yu., Kvasnyuk O., Skab I. and Vlokh R. Appearance of optical singularities at the light propagation through glasses with residual stresses Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 170-176
 10. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Kostruba A. M., Grabar A. and Vlokh R. On the acoustooptic efficiency of Pb2P2Se6 crystals. Acoustic and thermal studiesUkr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 177-182
 11. Martynyuk-Lototska I., Say A., Zapeka B., Mys O. and Vlokh R. On the (P, T, x)-phase diagram of Sn2P2(SexS1–x)6 solid solutions: comparison of temperature dependences of the acoustic wave velocities in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals under high hydrostatic pressures Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, Suppl.3, S1-S10
 12. O. Mys, B. Zapeka, I. Martynyuk-Lototska, R. Vlokh Elastic and acoustooptic properties of Sn2P2S6 crystals: Effect of ferroelectric phase transition Optical Materials 35 (2012) 168–174
 13. O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, B. Zapeka & R. Vlokh On the special points on the (P, T, x)-phase diagram for Sn2P2(SexS1-x)6 crystals: acoustic studies of Sn2P2(Se0.28S0.72)6. Philosophical Magazine 2012, 1–13
 14. Vasylkiv Yu., Savaryn V., Smaga I., Skab I. and Vlokh R. Polarisation singularities of optical beam propagating in imperfect quartz crystals Ukr. J. Phys. Opt. 2012, 13, 204-206
2013
 1. Oleg Krupych, Viktoriya Savaryn, Andriy Krupych, Ivan Klymiv, and Rostyslav Vlokh. Determination of piezo-optic coefficients of crystals by means of four-point bending. Applied Optics.Vol. 52, Issue 17. – P. 4054–4061.
 2. Yuriy Vasylkiv, Oleksiy Kvasnyuk, Yaroslav Shopa, Rostyslav Vlokh. Optical activity caused by torsion stresses: the case of NaBi(MoO4)2 crystals. Journal of Optical Society of America A Vol. 30. – Issue 5. – P. 891-897.
 3. V. Savaryn, Yu. Vasylkiv, O. Krupych, I. Skab and R. Vlokh. Polarization singularities of optical fields caused by structural dislocations in crystals. Journal of Optics.Vol. 15, Issue 4. – 044023. – 9 pp.
 4. Yu. Vasylkiv, I. Skab, R. Vlokh. Efficiency of electrooptic spin-to-orbital angular momentum conversion in crystals. Optical Materials. Vol. 35, Issue 12. – P. 2496-2501.
 5. Rostyslav Vlokh, Ihor Stasyuk & Krystian Roleder. Guest Editor’s Note. 2nd Ukrainian-Polish-Lithuanian Meeting on Ferroelectrics Physics, 9-13 September 2012, Lviv, Ukraine. Phase Transitions. Vol. 86, Issue 9. – P. 855-856.
 6. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Zapeka B. and Vlokh R. On the special points on the (P,T,x)-phase diagram for Sn2P2(SexS1-x)6 crystals: acoustic studies of Sn2P2(Se0.28S0.72)6. Philosophical Magazine. Vol. 93, Issue 6. – P. 648-660.
 7. Vasylkiv Yu., Skab I. and Vlokh R. Efficiency of spin-to-orbit conversion in crystals subjected to torsion stresses. Ukrainian Journal of Physical Optics.Vol. 14. – Issue 1. – P. 50-56.
 8. Zapeka B., Klymiv I. M., Teslyuk I., Vlokh O. V., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. Phase transitions in as-grown K0.2Rb1.8Cd2(SO4)3 langbeinite crystals: a birefringence study. Ukrainian Journal of Physical Optics. Vol. 14. – Issue 2. – P. 70-73.
 9. Kvasnyuk O., Zapeka B., Vasylkiv Yu., Kostyrko M. and Vlokh R. Symmetry conditions for studying torsion stress-induced gradient Piezogyration. Ukrainian Journal of Physical Optics. Vol. 14. – Issue 2. – P. 91-95.
 10. Yu. Vasylkiv, O. Kvasnyuk, B. Zapeka and R. Vlokh. Fifth-rank axial tensor describing the gradient piezogyration effect Ukrainian Journal of Physical Optics.Vol. 14. – Issue 2. – P. 129-134.
 11. Vasylkiv Yu., Smaga I., Skab I. and Vlokh R. Efficient materials for spin-to-orbit angular momentum conversion using bending technique. Ukrainian Journal of Physical Optics. Vol. 14. – Issue 4. – P. 200-209.
 12. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Kostruba A. M., Grabar A. and Vlokh R. On the acoustooptic efficiency of Pb2P2Se6 crystals. Acoustic and thermal studies: Errata. Ukrainian Journal of Physical Optics. Vol. 14. – Issue 4. – P. 210-211.
 13. Mys O., Girnyk I., Grabar A., Martynyuk-Lototska I., Kostyrko M. and Vlokh R. Thermal expansion of Pb2P2Se6 crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics. Vol. 14. – Issue 4. – P. 219-224.
2014
 1. I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka, M. Kostyrko, A. Grabar, and R. Vlokh 2014. Acoustic and elastic anisotropy of acousto-optic Pb2P2Se6 crystals. Applied Optics.  Vol. 53,  Issue 10, P. B103-B109.
 2. Oleg Krupych, Viktoriya Savaryn, and Rostyslav Vlokh. 2014. Precise determination of full matrix of piezo-optic coefficients with a four-point bending technique: the example of lithium niobate crystals.  Applied Optics. Vol. 53,  Issue 10,  P. B1-B7.
 3. Yurij Vasylkiv, Ihor Skab, and Rostyslav Vlokh 2014. Generation of double-charged optical vortices on the basis of electro-optic Kerr effect. Applied Optics. Vol. 53, Issue 10,  P. B60-B73.
 4. Yuriy Vasylkiv, Ihor Skab, Mykola Smyk, and Rostyslav Vlokh. 2014. Topological defects of optical indicatrix orientation in stressed glasses: spatial distribution of optical anisotropy parameters.  Applied Optics. Vol. 53, Issue 18,  P. 3967–3975.
 5. V. Adamiv, I. Teslyuk, Ya. Dyachok, G. Romanyuk, O. Krupych, O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, Ya. Burak, and R. Vlokh. 2014. Synthesis and optical characterization of LiKB4O7, Li2B6O10, and LiCsB6O10 glasses: erratum.  Applied Optics.  Vol. 53,  Issue 20,  P 4481-4482.
 6. Oksana Mys, Myroslav Kostyrko, Mykola Smyk, Oleh Krupych, and Rostyslav Vlokh. 2014. Anisotropy of acousto-optic figure of merit in optically isotropic media.  Applied Optics.  Vol. 53,  Issue 20,  P. 4616-4627.
 7. Y. Vasylkiv, M. Smyk, I. Skab and R. Vlokh. 2014. Torque-operated gradient-index axicon.  Ukrainian Journal of Physical Optics, Vol. 15,  Issue 1,  P. 9-16.
 8. V. Savaryn, O. Krupych and R. Vlokh. 2014. Refined measurements of piezooptic coefficient ?66 for the lithium niobate crystals, using a crystalline disk compressed along its diameter.  Ukrainian Journal of Physical Optics, Vol. 15,  Issue 1, P. 30-37.
 9. V. Savaryn, O. Krupych, I. Skab and R. Vlokh. 2014. Reinvestigation of piezooptic anisotropy appearing in a crystalline disk loaded along its diameter.  Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 15,  Issue 2,  P. 84-95.
 10. O. Mys, M. Kostyrko, M. Smyk, O. Krupych and R. Vlokh. 2014. Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 1. Isotropic diffraction.  Ukrainian Journal of Physical Optics.  Vol. 15,  Issue 3, P. 132-154.
 11. Vasylkiv Yurij, Skab Ihor, Vlokh Rostyslav. 2014. Crossover regime of optical vortices generation via electro-optic nonlinearity: the problem of optical vortices with the fractional charge generated by crystals, J.Opt.Soc.Am. A, Vol. 31, Issue 9, P.1936-1945.
 12. Vasylkiv Yu., Kryvyy T., Skab I. and Vlokh R. 2014. Behavior of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic single crystals under conically distributed electric field.  1. The electric field and the optical beam parallel to the three-fold symmetry axis. Ukr. J. Phys. Opt. Vol. 15, P.184-194
 13. Kvasnyuk O., Vasylkiv Yu., Krupych O. and Vlokh R. 2014. Preferable geometrical parameters of samples for piezooptic experiments. Ukr. J. Phys. Opt. Vol.15,  P.195-206.
2015
 1. Yuriy Vasylkiv, Dmitro Adamenko, Oleksiy Kvasnyuk, Ihor Smaga, Ihor Skab, Yaroslav Shopa, Rostyslav Vlokh. Torsion-induced optical rotation in isotropic glass media. / Applied Optics. – 2015. – Vol. 54. – No. 9. – P. 2356-2361.
 2. V Savaryn, Yu Vasylkiv, O Krupych, I Skab, R Vlokh. Corrigendum: Polarization singularities of optical fields caused by structural dislocations in crystals (2013 J. Opt. 15 044023). / Journal of Optics. – Vol. 17. – Issue 8. – Pages 089501.
 3. Andriy Kostruba, Yuriy Stetsyshyn, Rostyslav Vlokh Method for determination of the parameters of transparent ultrathin films deposited on transparent substrates under conditions of low optical contrast. / Applied Optics. – 2015. – Vol. 54. – No. 20. – P. 6208-6216.
 4. Savaryn V., Vasylkiv Yu., Skab I. and Vlokh R. Topological defects of optical indicatrix orientation associated with the edge structural dislocations in crystals. / Ukrainian Journal of Physical Optics– 2015. – Vol. 16. – Issue 3. – P. 138-146.
 5. Savaryn V., Vasylkiv Yu., Skab I. and Vlokh R. Topological defects of optical anisotropy parameters caused by the screw dislocations of crystalline structure. / Ukrainian Journal of Physical Optics – 2015. – Vol. 16. – Issue 4. – P. 171-177.
 6. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab and R. Vlokh. Behaviour of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic, hexagonal, trigonal and tetragonal crystals under conically distributed electric field. 2. The electric field and the optical beam parallel to the principal crystallographic directions. / Ukrainian Journal of Physical Optics – 2015. – Vol. 16. – Issue 1. – P. 1-16.
 7. Iryna Martynyuk-Lototska, Marian Kushnirevych, Bohdan Zapeka, Oleh Krupych, Oleksandr Kokhan, Artem Pogodin, Eugen Peresh, Oksana Mys, Rostyslav Vlokh. Acoustic anisotropy of acoustooptic Tl3AsS4 crystals. / Applied Optics. 2015. Vol. 54. No.6. P. 1302-1308.
 8. Bohdan Zapeka, Andriy Say, Oxana Vlokh, Myroslav Kostyrko, Iryna Martynyuk-Lototska and Rostyslav Vlokh. Special points on the phase diagrams of langbeinites. The case of (x,T)-phase diagram of mixed K2xRb2(1-x)Cd2(SO4)3 crystals. / Phase Transitions. – 2015. – Vol. 88. – No. 2. – P. 192-200.
 9. B. Zapeka, M. Kostyrko, I. Martynyuk-Lototska. and R. Vlokh. Critical behaviour of Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals under high hydrostatic pressures. / Philosophical Magazine. – 2015. – Vol. 95. – Issue 4. – P. 382-393.
 10. I. Martynyuk-Lototska, M. Kushnirevych, G. L. Myronchuk, O. Parasyuk and R. Vlokh. Acoustic anisotropy of AgGaGe3Se8 crystals and their acoustooptic applications. / Ukrainian Journal of Physical Optics – 2015. – Vol. 16. – Issue 2. – P. 77-84.
 11. Adamenko D., Kushnirevych M., Kokhan O. and Vlokh R. Faraday effect in Tl3AsS4 crystals. / Ukrainian Journal of Physical Optics – 2015. – Vol. 16. – Issue 3. – P. 134-137.
 12. Oleh Krupych, Marian Kushnirevych, Oksana Mys, and Rostyslav Vlokh.Photoelastic properties of NaBi(MoO4)2 crystals. / Applied Optics. – 2015. – Vol. 54. – No. 16. - P. 5016-5023.
 13. Oksana Mys; Myroslav Kostyrko; Oleh Krupych; Rostyslav Vlokh. Anisotropy of the acoustooptic figure of merit for LiNbO3 crystals. Isotropic diffraction. / Applied Optics Vol. 54, Issue 27, pp. 8176-8186 (2015).
 14. O. Mys, M. Kostyrko, O. Krupych and R. Vlokh.Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction. / Ukrainian Journal of Physical Optics – 2015. – Vol. 16. – Issue 1. – P. 38-60.
 15. I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, M. Kushnirevych, O. Krupych and R. Vlokh. Acoustic anisotropy for acoustooptic NaBi(MoO4)2 crystals. / Ukrainian Journal of Physical – 2015. – Vol. 16. – Issue 2. – P. 69-76.
 16. Martynyuk-Lototska I., Mys O., Zapeka B., Solomon A. M., Kokhan O. and Vlokh R. Acoustic, elastic and acoustooptic properties of Tl3AsSe3 crystals: acoustic isotropic point 2015. Ukr. J. Phys. Opt. 16 178-186
 17. Mys O., Kostyrko M., Vasylkiv Yu. and Vlokh R. Anomalous behaviour of acoustooptic figure of merit under the conditions of collinear diffraction 2015. Ukr. J. Phys. Opt. 16 187-192
 18. Спосіб формування оптичних пучків Бесселя за допомогою градієнтного аксікона з керованою фокусною відстанню. Патент України на винахід. / Влох Ростислав Орестович, Скаб Ігор Петрович, Васильків Юрій Васильович, Смик Микола Васильович.
 19. Влох Р.О., Скаб І.П., Васильків Ю.В. Монографія “Параметрична сингулярна оптика” Львів: ІФО імені О.Г. Влоха МОН України, 2015.
2016
 1. Yu. Vasylkiv, Igor Skab, Rostyslav Vlokh. Identification of the topological defects of o-tical indicatrix orientation in CaB4O7 glasses.  Journal of Optics. – 2016. – Vol. 17. –– 084006.
 2. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab and R. Vlokh. Conditions of appearance of the topolo-ical defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Moveent of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses. U-rainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 2. – P. 65-74.
 3. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab and R. Vlokh.Conditions of appearance of the topolo-ical defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Moveent of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses: E-rata.  Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 4. – P. 167-168.
 4. D. Adamenko, O. Parasyuk and R. Vlokh. Faraday effect in AgGaGe3Se8 crystals.  Uk-ainian Journal of Physical Optics. – 2016. – Vol. 17. – Issue 1. – P. 27-31.
 5. I. Martynyuk-Lototska, O. Parasyuk and R. Vlokh.Acoustic and elastic anisotropies of acoustooptic AgGaGeS4 Crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 4. – P. 141-147.
 6. D. Adamenko, A. Say, O. Parasyuk, I. Martynyuk-Lototska and R. Vlokh Magnetooptic rotation and thermal expansion of AgGaGeS4 crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 3. – P. 105-111.
 7. O. Mys, O. Krupych, and R. Vlokh. Anisotropy of an acousto-optic figure of merit for NaBi(MoO4)2 crystals.  Applied Optics. – 2016. – Vol. 55. – Issue 28. – P. 7941-7955.
 8. O. Mys, M. Kostyrko, and R. Vlokh.Anisotropy of acousto-optic figure of merit for Li-bO3 crystals: anisotropic diffraction.  Applied Optics. – 2016. – Vol. 55. – Issue 9. – P. 2439-2450.
 9. Mys Oksana, Krupych Oleh, Kostyrko Myroslav, and Vlokh Rostyslav Anisotropy of acousto-optic figure of merit for LiNbO3 crystals—anisotropic diffraction: erratum Appl. Opt. 55(34), 9823-9829 (2016)
 10. O. Mys, M. Kostyrko, O. Krupych and R. Vlokh. Spiral patterns in the anisotropy of acusto-optic figure of merit for LiNbO3 crystals: The case of anisotropic diffraction in the interaction plane XY. Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 1. – P. 1-9.
 11. T. Kryvyy, O. Mys, O. Krupych and R. Vlokh.The anisotropy of acoustooptic figure of merit for the collinear diffraction in LiNbO3 crystals.  Ukrainian Journal of Physical Op-ics. – 2016. – Vol. 17. – Issue 4. – P. 176-187.
 12. O. Krupych, O. Mys, T. Kryvyy, V. Adamiv, Y. Burak, and R. Vlokh Photoelastic prop-rties of lithium tetraborate crystals Applied Optics  Vol. 55, Issue 36, pp. 10457-10462  (2016)
 13. B. Zapeka, O. Mys and R. Vlokh.Manifestations of acoustical activity in TeO2 crystals: The appearance of circularly phase difference.  Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 2. – P. 47-57.
 14. O. Mys, M. Kostyrko, B. Zapeka, O. Krupych and R. Vlokh. Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction: Errata.  Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17. – Issue 4. – P. 148-166.
2017
 1. Vasylkiv Yu., Mys O. and Vlokh R. 2017. Systematization of Ukrainian journals specialized in the fields of natural sciences, engineering, veterinary and agriculture. Ukr. J. Phys. Opt. 18 28-45.
 2. Mytsyk B., Shut V., Demyanyshyn N., Mozzharov S., Erba A., Kalynyak B., Mys O. and Vlokh R. 2017. Piezooptic coefficients and acoustooptic efficiency of TGS crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 18 46-54.
 3. Mys O., Krupych O. and Vlokh R. 2017. Anisotropy of acoustooptic figure of merit in KH2PO4 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 18 83-94.
 4. Vasylkiv Yu., Skab I. and Vlokh R. 2017. Topological defects caused by inhomogeneity of optical activity. Ukr. J. Phys. Opt. 18 95-101.
 5. Krupych O., Vasylkiv Yu., Kryvyy T., Skab I. and Vlokh R. 2017. Topological defects of optical indicatrix orientation in optically biaxial crystals. The case of light propagation in the directions close to the optic axes. Ukr. J. Phys. Opt. 18 131-138.
 6. Martynyuk-Lototska I., Parasyuk O., Vlokh R. 2017. Acoustic and elastic anisotropies of acoustooptic AgGaGeS4 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 17 141-147.
 7. Mys O., Kostyrko M., Zapeka B., Krupych O. and Vlokh R. 2017. Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction: Errata. Ukr. J. Phys. Opt. 17 148-166.
 8. Vasylkiv Yu., Kryvyy T., Skab I. and Vlokh R. 2017. Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses: Errata. Ukr. J. Phys. Opt. 17 167-168.
 9. Kryvyy T., Mys O., Krupych O. and Vlokh R. 2017. The anisotropy of acoustooptic figure of merit for the collinear diffraction in LiNbO3 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 17 176-187.
 10. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab, and R. Vlokh. 2017. Electro-optically induced topological reactions of optical indicatrix orientation and polarization state defects. Vol. 56, Issue 35, pp. 9613-9619 .
 11. Bogdan Mytsyk, Natalya Demyanyshyn, Alessandro Erba, Viktor Shut, Sergey Mozzharov, Yaroslav Kost, Oksana Mys, and Rostyslav Vlokh. 2017. Piezo-optic and elasto-optic properties of monoclinic triglycine sulfate crystals. Vol. 56, Issue 34, pp. 9484-9490.
 12. P.Gasiorski, M.Matusiewicz, E.Gondek, T.Uchacz, A.Danel, K.Wojtasik, R.Vlokh, A.V.Kityk. 2017. Synthesis, UV–Vis spectroscopy and DFT/TDDFT calculations on 6-substituted halogen derivatives of 1,3-1H-diphenyl-pyrazolo [3,4-b] quinoxalines dyes. Journal of Luminescence 192, 288-296.
 13. G.L.Myronchuk, M.Piaseckia, A.S.Krymus, I.V.Kityka, R.O.Vlokh, A.O.Fedorchuk, V.R.Kozer, O.V.Parasyuk. 2017.Photoconductivity relaxation processes in AgCd2GaS4 single crystals. Materials Chemistry and Physics. 200, 250-256.
 14. A. Say, I. Martynyuk-Lototska, D. Adamenko, A. Pogodin, O. Kokhan & R. Vlokh. 2017. Thermal expansion anisotropy of ?-TlInS2 crystals in the course of phase transitions, Phase Transitions, 91:1, 1-8.
 15. Martynyuk-Lototska, I. Trach, O. Kokhan, and R. Vlokh, 2017. Efficient acousto-optic crystal, TlInS2: acoustic and elastic anisotropy. Appl. Opt. 56, 3179-3184.
 16. Kostruba A., Stetsyshyn Y., Vlokh R., Mayevska S., Rachiy B., Musiy R., Zarkov A., Kareiva A. 2017. Sensitivity and accuracy of new ellipsometric technique for the characterization of ultrathin films. Chemija 28, 177-182.
2018
 1. Iryna Martynyuk-Lototska, Ivan Roman, Oleksandr Gomonnai, Taras Kryvyy, Oksana Mys, Rostyslav Vlokh.Acoustic and Elastic Anisotropies of Acoustooptic Tl3PSe4 Crystals. Acta Acustica United with Acustica 2018.  Vol. 104.  P. 956-962.
 2. Bohdan Mytsyk, Taras Kryvyy, Natalya Demyanyshyn, Oksana Mys, Iryna Martynyuk-Lototska, Oleksandr Kokhan, and Rostyslav Vlokh. Piezo-, elasto-and acousto-optic properties of Tl3AsS4 crystals. Applied Optics. 2018.  Vol. 57.  Issue 14.  P. 3796-3801
 3. Mys O., Adamenko D., Krupych O., Vlokh R. Effect of deviation from purely transverse and longitudinal polarization states of acoustic waves on the anisotropy of acousto-optic figure of merit: the case of Tl3AsS4 crystals. Applied Optics 2018.  Vol. 57.  Issue 28.  P. 8320-8330
 4. Myronchuk G. L.; Lakshminarayana G., Kityk I. V., Fedorchuk A. O., Vlokh R. O., Kozer V. R., Parasyuk O. V., Piasecki M. AgGaGeS4 Crystal as Promising Optoelectronic Material. Chalcogenide Letters. 2018.  Vol. 15.  Issue 3.  P. 151-156
 5. Oksana Mys, Oleg Krupych & Rostyslav Vlokh. Anisotropy of acousto-optic figure of merit in lithium tetraborate crystals.  Journal of Modern Optics.  Vol. 65.  Issue 12.  1486-1494.
 6. Iryna Martynyuk-Lototska, Yurii Vasylkiv, Taras Dudok, Ihor Skab, Rostyslav Vlokh. Acoustooptic operation of optical vortex beams.  Optik.  International Journal for Light and Electron Optics.  2018.  Vol. 155.  P. 179-184.
 7. A.Say, I. Martynyuk-Lototska, D. Adamenko, A. Pogodin, O. Kokhan & R. Vlokh. Thermal expansion anisotropy of ?-TlInS2 crystals in the course of phase transitions.  Phase Transitions.   2018.  Vol. 91.  Issue 1.  P. 1-8.
 8. Vasylkiv Yu., Kryvyy T., Abbasov I., Boyko V., Skab I. and Vlokh R. Torsion induced optical “triaxiality” in LiNbO3 crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics.  2018.  Vol. 19.  Issue 1.  P. 20-26.
 9. Vasylkiv Yu., Mys O., Boyko V. and Vlokh R. Ukrainian scientific journals in the branches of juridical, economic, humanitarian and social sciences: a systematization. Ukrainian Journal of Physical Optics.  2018.  Vol. 19.  Issue 2.  P. 80-91.
 10. Mys. O., Kryvyy T., Mytsyk B. and Vlokh R. Acoustooptic figure of merit of Tl3AsS4 crystals. The case of acoustic propagation along crystallographic axes. Ukrainian Journal of Physical Optics. 2018.  Vol. 19.  Issue 2.  P. 99-105
 11. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Adamenko D., Kostyrko M. and Vlokh R.Anisotropy of acousto-optic figure of merit at the collinear acousto-optic diffraction in hexagonal CdS crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics 2018. Vol. 19.  Issue 3.  P. 165-178.
 12. Mys O., Kostyrko M., Adamenko D. and Vlokh R. Anisotropy of acousto-optic figure of merit in tetragonal crystals with accounting for non-orthogonality of acoustic eigenwave polarizations. 1. The cases of KH2PO4 and NH4H2PO4 crystals.  Ukrainian Journal of Physical Optics. 2018.  Vol. 19.  Issue 4.  P. 220-236.
2019
 1. Krupych O., Adamenko D. and Vlokh R. Analytical relations for the strain tensor components caused by acoustic waves with arbitrary wave vector directions in crystals: acousto-optic applications. Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2019. – Vol. 20. – Issue 1. – P. 16-22.
 2. Mys O., Savaryn V., Kostyrko M., Adamenko D., Krupych O. and Vlokh R. Anisotropy of acousto-optic figure of merit in tetragonal crystals with accounting for non-orthogonality of acoustic eigenwave polarizations. 2. The cases of Li2B4O7 and TeO2 crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics. – P. 23-36.
 3. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Mys O., Grabar A. and Vlokh R.Elasto-optic coefficients of Sn2P2S6 crystals as determined with Dixon-Cohen method. Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2019. – Vol. 20. – Issue 2. – P. 54-59.
 4. Martynyuk-Lototska I., Dudok T ., Krupych O., Mys O. and Vlokh R. Elasto-optic coefficients of KGd(WO4)2 crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics – P. 98-105.
 5. Mys O., Adamenko D., Kostyrko M. and Vlokh R.Conditions for analytical description of anisotropy of acoustooptic figure of merit under consideration of polarization nonorthogonality of acoustic waves. Ukrainian Journal of Physical Optics – P. 175-185.
 6. Mys Oksana, Martynyuk-Lototska Iryna, Pogodin Artem, Dudok Taras, Adamenko Dmitro, Krupych Oleh, Skab Ihor, and Vlokh Rostyslav. Acousto-optic interaction between circularly polarized optical eigenwaves: example of AgGaS2 crystals. Applied Optics.. – 2019. – Vol. 58. – Issue 22. – P. 6012-6018.
 7. Mys O., Adamenko D., Skab I. and Vlokh R. Anisotropy of acousto-optic figure of merit for the collinear diffraction of circularly polarized optical waves at the wavelength of isotropic point in AgGaS2 crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics – P. 73-80.
 8. Mytsyk B., Demyanyshyn N., Adamenko D., Trubitsyn M. and Vlokh R. Principal components of piezo-optic tensor for Pb5Ge3O11 crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2019. – Vol. 20. – Issue 3. – P. 91-97.
 9. Say A., Adamenko D., Gomonnai O., Roman I., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. Anisotropy of thermal expansion of TlGaSe2 crystals. Phase Transitions, 2019, 92(9), pp. 824–830.
 10. Mys, O., Adamenko, D., Skab, I., Vlokh, R. Anisotropy of acousto-optic figure of merit for the collinear diffraction of circularly polarized optical waves at the wavelength of isotropic point in AgGAS2 crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics, 2019, 20(2), pp. 73–80.
 11. Adamenko, D., Pogodin, A., Yu, V., Martynyuk-Lototska, I., Vlokh, R.Manifestations of the polytype structure of β-TlInS2 crystals in their optical anisotropy parameters. Ukrainian Journal of Physical Optics, 2019, 20(4), pp. 151–158.
 12. Martynyuk-Lototska I., Mys O., Say A., Trach I., Adamenko D., Gomonnai O.O., Roman I., Vlokh R. Anisotropy of acoustic and thermal expansion properties of TlInSe2 crystals. Phase Transitions, 2019, 92(1), pp. 23–35
 13. Vasylkiv, Yu., Kryvyy, T., Skab, I., Vlokh, R. Control of Optical Vortices via Parametric Optical Effects. Proceedings of the International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL, 2019, 2019-September, pp. 15–17, 9019556.
2020
 1. Adamenko, D., Say, A., Martynyuk-Lototska, I., Oksana Mys , Myroslav Kostyrko , Oleksandr O. Gommonnai Gomonnai, A.V., Vlokh, R., (X, T)-phase diagram of TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x = 0, 0.02, 0.06, 0.10, 0.15 and 0.25). Temperature dependences of thermal expansion and optical anisotropy parameters. Phase Transitions, 2020, 93(9), pp. 935-944.
 2. Say, A., Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Adamenko D., Kostyrko M., Gomonnai, O., Vlokh, R. Temperature dependences of optical indicatrix and thermal expansion parameters of TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x = 0, 0.02 and 0.06), Ukrainian Journal of Physical Optics, 2020, 21(2), pp. 57-64.
 3. Adamenko D., Krupych O., Kostyrko M., Vasylkiv Yu., Gomonnai O., Gomonnai A. and Vlokh R.Faraday effect in TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x = 0, 0.02, 0.06, 0.10, 0.15 and 0.25). 2020. Ukr.J.Phys.Opt. 21, 178 – 183.
 4. Krupych, O., Adamenko, D., Kostyrko, M., Vlokh, R. Anisotropy of acousto-optic figure of merit for the case of a Bragg-diffracted wave propagating along an optic axis in optically biaxial crystals: Tl3AsS4 crystals, Applied Optics, 2020, 59(13), pp. 4022-4029
 5. Krupych, O., Kostyrko, M., Adamenko, D., Skab, I., Vlokh, R. Tracking of optic axis with an acousto-optically diffracted beam: Generation of vector-vortex beam in triglycine sulfate crystals, Ukrainian Journal of Physical Optics, 2020, 21(1), pp. 1-7.
 6. Skab, I., Kostyrko, M., Vlokh, R. Single-photon entanglement at acousto-optic (Acousto-gyration) diffraction, Ukrainian Journal of Physical Optics, 2020, 21(3), pp. 152-158.
 7. Krupych, O., Martynyuk-Lototska, I., Say, A., Boyko V., Goleus V., Hordieiev, Y., Vlokh, R. Characterization of PbO-B2O3-GeO2-La2O3 and PbO-B2O3-SiO2-ZnO glasses: Refractive, acoustic, photo-elastic and acousto-optic properties, Ukrainian Journal of Physical Optics, 2020, 21(1), pp. 47-56.
 8. Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Dudok, T., Bohdan Mytsyk, Natalya Demyanyshyn, Myroslav Kostyrko, Dmitro Adamenko,.Trubitsyn, M., Vlokh, R. Experimental determination of full matrices of the piezo-optic and elasto-optic coefficients for Pb5Ge3O11 crystals, Applied Optics, 2020, 59(22), pp. 6717-6723.
 9. Kostyrko M., Orykhivskyi I., Skab I., and Vlokh R. Peculiarities of acousto-optic diffraction at circularly polarized acoustic waves. Determination of elasto-optic coefficients coupled with shear waves. 2020. Ukr.J.Phys.Opt. 21, 201 – 206.