Крупич Oлег Миколайович

Доктор фізико-математичних наук
старший науковий співробітник

Народився 06 серпня 1965 року (м. Львів)

Освіта:
1982-1990 рр. - Львівський державний університет ім. Ів. Франка, фізичний факультет (спеціальність: оптичні і оптико-електронні системи), закінчив з відзнакою.
1995-1998 рр. - аспірант Інституту фізичної оптики, м.Львів.
2002 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук "Поляриметрія зображення неоднорідних анізотропних об’єктів"
2006 р. - отримав звання старшого наукового співробітника.

Професійна діяльність:
1990-1993 рр. - інженер, Інститут прикладних проблем математики і механіки Національної академії Наук, м.Львів.
З 1993 - Інститут фізичної оптики, Міністерство освіти і науки України, Львів.
1993-1995 рр. - інженер.
1995-1998 рр. - аспірант.
1998-2001 рр. - молодший науковий співробітник.
1999-2000 рр. - відповідальний виконавець проекту: "Розробка високоточного Фурє-поляриметра зображення".
2001-2003 рр. - науковий співробітник. Відповідальний виконавець проекту: "Розробка автоматизованого інфрачервоного поляриметра зображення для визначення розподілу механічних напружень в напівпровідниках"
2003-2005 рр. - завідувач лабораторією поляриметрії та градієнтної оптики.
2004-2006 рр. - відповідальний виконавець проекту: "Поляриметричний вимірювальний комплекс для аналізу пошкоджень оптичних елементів потужним лазерним випромінюванням".
2004-2007 рр. - відповідальний фахівець проекту "Оптичний 3D томограф тензорного поля напружень", (проект НТЦУ).
2010 р. - стажування на хімічному факультеті університету Маркетт, Мілуокі, штат Вісконсін, США.
З 2005 року до даного часу - завідувач сектору поляриметрії.

Галузі інтересів.
- Високоточна поляриметрія.
- Поляриметрія цілого поля.
- Дослідження неоднорідних середовищ поляриметричними методами.
- Дослідження мікро-та макроскопічних зображень спектрофотометрії у видимому й інфрачервоному діапазоні.
- Розробка, монтаж, калібрування і розробки програмного забезпечення для AOTF.

Наукові статті: