Крупич Oлег Миколайович

Доктор фізико-математичних наук
старший науковий співробітник

Народився 06 серпня 1965 року (м. Львів)

Освіта:
1982-1990 рр. - Львівський державний університет ім. Ів. Франка, фізичний факультет (спеціальність: оптичні і оптико-електронні системи), закінчив з відзнакою.
1995-1998 рр. - аспірант Інституту фізичної оптики, м.Львів.
2002 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук "Поляриметрія зображення неоднорідних анізотропних об’єктів"
2006 р. - отримав звання старшого наукового співробітника.

Професійна діяльність:
1990-1993 рр. - інженер, Інститут прикладних проблем математики і механіки Національної академії Наук, м.Львів.
З 1993 - Інститут фізичної оптики, Міністерство освіти і науки України, Львів.
1993-1995 рр. - інженер.
1995-1998 рр. - аспірант.
1998-2001 рр. - молодший науковий співробітник.
1999-2000 рр. - відповідальний виконавець проекту: "Розробка високоточного Фурє-поляриметра зображення".
2001-2003 рр. - науковий співробітник. Відповідальний виконавець проекту: "Розробка автоматизованого інфрачервоного поляриметра зображення для визначення розподілу механічних напружень в напівпровідниках"
2003-2005 рр. - завідувач лабораторією поляриметрії та градієнтної оптики.
2004-2006 рр. - відповідальний виконавець проекту: "Поляриметричний вимірювальний комплекс для аналізу пошкоджень оптичних елементів потужним лазерним випромінюванням".
2004-2007 рр. - відповідальний фахівець проекту "Оптичний 3D томограф тензорного поля напружень", (проект НТЦУ).
2010 р. - стажування на хімічному факультеті університету Маркетт, Мілуокі, штат Вісконсін, США.
З 2005 року до даного часу - завідувач сектору поляриметрії.

Галузі інтересів.
- Високоточна поляриметрія.
- Поляриметрія цілого поля.
- Дослідження неоднорідних середовищ поляриметричними методами.
- Дослідження мікро-та макроскопічних зображень спектрофотометрії у видимому й інфрачервоному діапазоні.
- Розробка, монтаж, калібрування і розробки програмного забезпечення для AOTF.

Вибрані публікації:
 1. Berezhnoi I.V., Vlokh O.G., Krupych O.M., Shopa Ya.I. (1988) Gyrotropic properties of Rochelle-salt crystals. – Optika anizotropnykh sred (Optics of anisotropic media) Proc. of All-Union workshop, Moscow, 90-92 (in Russian).
 2. Berezhnyi I.V., Vlokh O.G., Krupych O.M. (1990) Gyrotropy of deuterated Rochelle-salt crystals. Ukr. Phys. J. 35, 41-44 (in Ukrainian).
 3. Berezhna S.Yu., Berezhnyi I.V., Krupych O.M., Vlokh O.G. (1997) On the Application of Polarimetry Technique in Optical Computerized Tomography of Anisotropic Media. in Polarimetry and Ellipsometry, M. Pluta, T.R. Wolinski, Editors, Proc. SPIE 3094, 169-174.
 4. O.M. Krupych, I.V. Berezhnyi. (1998) Automated Jones Matrix Imaging Polarimeter. Visnyk (Herald) of Lviv State University "Lviv Politekhnik", Series "Automation, Measurement, Operation", 348, 3-11 (in Ukrainian).
 5. O.M. Krupych, I.V. Berezhnyi. (1998) Measurements Distribution of Anisotropy Parameters by Mean of Automated Jones Matrix Imaging Polarimeter. Visnyk (Herald) of Lviv State University "Lviv Politekhnik", Series "Automation, Measurement, Operation", 348, 12-16 (in Ukrainian).
 6. O. Krupych, S. Berezhna, I. Berezhnyi, M. Takashi. (2000) Whole-field Mapping in Polarization's Studies by Use of Null Polarimetry. Proc. SPIE 4148, 216-222.
 7. A.S. Andrushchak, V.F. Adamiv, O.M. Krupych, I.Yu. Martynyuk-Lototska, Ya.V. Burak, R.O. Vlokh. (2000) Anisotropy of Piezo- and Elastooptical Effect in beta-BaB2O4 Crystals. Ferroelectrics 238, 299-305.
 8. O. Krupych, O.G. Vlokh, R.O. Vlokh. (2000) The Studies of Domain Structure in Ferroics by Imaging Polarimetry. The Case of Rochelle Salt. Ukr. J. Phys. Opt. 1(1), 35-39.
 9. Krupych O.M., Kostyrko M.E., Vlokh R.O. (2001) Domain structure studying in the Pb3(PO4)2 crystals by the imaging polarimeter. Ukr. J. Phys. Opt. 2(2), 93-97.
 10. Vlokh R., Krupych O., Kostyrko M., Netolya V., Trach I. (2001) Gradient thermooptical effect in LiNbO3 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 2(3), 154-158.
 11. Vlokh R., Krupych O., Maksymuk O. (2003) Possible Principles of Optical 3D Tensor Stress Field Tomography. Ukr. J. Phys. Opt. 4(1), 41-47.
 12. Vlokh R., Volyar A., Mys O., Krupych O. (2003) Appearance of Optical Vortex at Conical Refraction. Examples of NaNO2 and YFeO3 Crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 4(2), 90-93.
 13. Krupych O., Girnyk I., Trach I., Vlokh R., Vlokh O. (2003) Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals. 1. Cs2HgCl4 Crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 4(4), 155-160.
 14. I.Girnyk, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska, F.Motsnyi, R.Vlokh. (2003) Phase Coexistence in Cs3Bi2I9 Ferroelastics: Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies. Ukr. J. Phys. Opt. 4(4), 165-169.
 15. Krupych O., Smaga I., Vlokh R. (2003) Determination of 2D Stress Distribution in Semiconductor Glass As2Se3 with Infrared Imaging Polarimeter. Ukr. J. Phys. Opt. 4(4), 187-191.
 16. Krupych O., Girnyk I., Trach I., Martunyuk-Lototska I., Vlokh R., Vlokh O. (2004) Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals 2. Cs2HgBr4 and Cs2CdBr4 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 5(1), 8-13.
 17. I. Martunyuk-Lototska, O. Mys, O. Krupych, V. Adamiv, Ya. Burak, R. Vlokh, W. Schranz. (2004) Elastic, Piezooptic and Acoustooptic Properties of Borate Crystals (BaB2O4, Li2B4O7 and CsLiB6O10). Integrated Ferroelectrics 63, 99-103.
 18. Krupych O., Adamiv V., Dyachok Ya., Burak Ya., Vlokh R. (2004) Study of Laser-Induced Damage of Improved Strontium-Doped alpha-BaB2O4 Single Crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 5(4), 115-117.
 19. Krupych O., Smaga I., Vlokh R. (2005) Studies of Optical Damage in Photorefractive Single LiNbO3 Crystals using Imaging Polarimetry. Ukr. J. Phys. Opt. 6(4), 146-149.
 20. Krupych O., Vasylkiv Yu., Adamenko D., Vlokh R., Vlokh O. (2006) Application of Small-Angular Magnetooptic Polarimetry for Study of Magnetogyration in (Ga0.3In0.7)2Se3 and SiO2 Crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 7(4), 171-178.
 21. Krupych O., Adamenko D., Say A., Klymiv I., Vlokh R., Vlokh O. (2007) Studies of magnetogyration in cubic Bi12GeO20 crystals using small-angular magnetooptic polarimetry. Ukr. J. Phys. Opt. 8(1), 25-30.
 22. Vlokh R., Krupych O., Martynyuk-Lototska I. (2007) On the acoustogyration diffraction of light. Ukr. J. Phys. Opt. 8(3), 143-157.
 23. R.O. Vlokh; D.I. Adamenko; O.M. Krupych; O.G. Vlokh. (2007) Small-Angular Polarimetric Magnetooptical Mapping and the Problem of Magnetogyration. Ferroelectrics 348, 48-57.
 24. O. Krupych, Ya. Dyachok, I. Smaga, R.O. Vlokh (2008) Morphology of laser-induced damage of lithium niobate and KDP crystals. Optica Applicata 38(3), 567-574.
 25. O. Krupych, D. Adamenko, O. Mys, A. Grabar, R. Vlokh (2008) Faraday effect in Sn2P2S6 crystals. Appl. Opt. 47, 6040-6045.
 26. Vasylkiv Yu., Kvasnyuk O., Krupych O., Mys O., Maksymuk O., Vlokh R. (2009) Reconstruction of 3D Stress Fields Basing on Piezooptic Experiment. Ukr. J. Phys. Opt. 10(1), 22-37.
 27. Martynyuk-Lototska, I.Y., Mys, O.G., Akimov, S.V., Krupych, O.M., Vlokh, R.O. (2010) Acoustogyration diffraction of optical waves: Case of SiO2 and TeO2 crystals. Opto-electronics Review 18(2), 137-149.
 28. Adamiv, V., Teslyuk, I., Dyachok, Ya., Romanyuk, G., Krupych, O., Mys, O., Martynyuk-Lototska, I., Burak, Ya., Vlokh, R. (2010) Synthesis and optical characterization of LiKB4O7, Li2B6O10, and LiCsB6O10 glasses. Appl. Opt. 49(28), 5360-5365.
 29. Vasylkiv, Yu., Krupych, O., Skab, I., Vlokh, R. (2011) On the spin-to-orbit momentum conversion operated by electric field in optically active Bi12GeO20 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 12(4), 171-179.
 30. Vasylkiv, Yu., Savaryn, V., Smaga, I., Krupych, O., Skab, I., Vlokh, R. (2011) Studies of piezooptic coefficients in LiNbO3 crystals using a crystalline disk compressed along its diameter. Ukr. J. Phys. Opt. 12(4), 180-190.
 31. Savaryn, V., Skab, I., Krupych, O., Vlokh, R. (2012) The method for measuring piezooptic coefficients of crystals using a crystalline disk loaded along its diameter. Ukr. J. Phys. Opt. 13(2), 82-123.
 32. Skab, I., Vasylkiv, Y., Krupych, O., Savaryn, V., Vlokh, R. (2012) Generation of doubly charged vortex beam by concentrated loading of glass disks along their diameter. Appl. Opt. 51(11), 1631-1637.
 33. Krupych, O., Vasylkiv, Y., Kvasnyuk, O., Skab, I., Vlokh, R. (2012) Appearance of optical singularities at the light propagation through glasses with residual stresses. Ukr. J. Phys. Opt. 13(4), 171-176.
 34. Savaryn, V., Vasylkiv, Y., Krupych, O., Skab, I., Vlokh, R. (2013) Polarization singularities of optical fields caused by structural dislocations in crystals. Journal of Optics (United Kingdom) 15(4), 044023.
 35. Krupych, O., Savaryn, V., Krupych, A., Klymiv, I., Vlokh, R. (2013) Determination of piezo-optic coefficients of crystals by means of four-point bending. Appl. Opt. 52(17), 4054-4061.
 36. Mys, O., Kostyrko, M., Smyk, M., Krupych, O., Vlokh, R. (2014) Anisotropy of acousto-optic figure of merit in optically isotropic media. Appl. Opt. (20), 4616-4627.
 37. Krupych, O., Savaryn, V., Vlokh, R. (2014) Precise determination of full matrix of piezo-optic coefficients with a four-point bending technique: the example of lithium niobate crystals. Appl. Opt. (10), B1-B7.
 38. Savaryn, V., Krupych, O., Vlokh, R. (2014) Refined measurements of piezooptic coefficient π66 for the lithium niobate crystals, using a crystalline disk compressed along its diameter. Ukr. J. Phys. Opt. 15(1), 30-37.
 39. Mys, O., Kostyrko, M., Smyk, M., Krupych, O., Vlokh, R. (2014) Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 1. Isotropic diffraction. Ukr. J. Phys. Opt. 15(3), 132-154.
 40. Savaryn, V., Krupych, O., Skab, I., Vlokh, R. (2014) Reinvestigation of piezooptic anisotropy appearing in a crystalline disk loaded along its diameter. Ukr. J. Phys. Opt. 15(2), 84-95.
 41. Kvasnyuk, O., Vasylkiv, Yu., Krupych, O., Vlokh, R. (2014) Preferable geometrical parameters of samples for piezooptic experiments. Ukr. J. Phys. Opt. 15(4), 195-206.
 42. Dudok, T.H., Krupych, O.M., Savaryn, V.I., Cherpak, V.V., Fechan, A.V., Gudeika, D., Grazulevicius, J. V., Pansu, B., Nastishin, Y.A. (2014) Lasing in a cholesteric liquid crystal doped with derivative of triphenylamine and 1,8-naphthalimide, and optical characterization of the materials. Ukr. J. Phys. Opt. 15(3), 162-172.
 43. Dudok, T.H., Savaryn, V.I., Krupych, O.M., Fechan, A.V., Lychkovskyy, E., Cherpak, V.V., Pansu, B., Nastishin, Yu.A. (2015) Lasing in imperfectly aligned cholesterics. Appl. Opt. 54(33), 9644-9653.
 44. Mys, O., Kostyrko, M., Krupych, O., Vlokh, R. (2015) Anisotropy of the acousto-optic figure of merit for LiNbO3 crystals: Isotropic diffraction. Appl. Opt. 54(27), 8176-8186.
 45. Martynyuk-Lototska, I., Kushnirevych, M., Zapeka, B., Krupych, O., Kokhan, O., Pogodin, A., Peresh, E., Mys, O., Vlokh, R. (2015) Acoustic anisotropy of acoustooptic Tl3AsS4 crystals. Appl. Opt. 54(6), 1302-1308.
 46. Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Kushnirevych, M., Krupych, O., Vlokh, R. (2015) Acoustic anisotropy for acoustooptic NaBi(MoO4)2 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 16(2), 69-76.
 47. Mys, O., Kostyrko, M., Krupych, O., Vlokh, R. (2015) Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. anisotropic diffraction. Ukr. J. Phys. Opt. 16(1), 38-60.
 48. Krupych, O., Mys, O., Kryvyy, T., Adamiv, V., Burak, Ya., Vlokh, R. (2016) Photoelastic properties of lithium tetraborate crystals. Appl. Opt. 55(36), 10457-10462.
 49. Mys, O., Krupych, O., Vlokh, R. (2016) Anisotropy of an acousto-optic figure of merit for NaBi(MoO4)2 crystals. Appl. Opt. 55(28), 7941-7955.
 50. Kryvyy, T., Mys, O., Krupych, O., Vlokh, R. (2016) The anisotropy of acoustooptic figure of merit for the collinear diffraction in LiNbO3 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 17(4), 176-187.
 51. Mys, O., Krupych, O., Vlokh, R. (2017) Anisotropy of acoustooptic figure of merit in KH2PO4 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 18(2), 83-94.
 52. Krupych, O., Vasylkiv, Yu., Kryvyy, T., Skab, I., Vlokh, R. (2017) Topological defects of optical indicatrix orientation in optically biaxial crystals. The case of light propagation in the directions close to the optic axes. Ukr. J. Phys. Opt. 18(3), 131-138.
 53. Mys, O., Adamenko, D., Krupych, O., Vlokh, R. (2018) Effect of deviation from purely transverse and longitudinal polarization states of acoustic waves on the anisotropy of acousto-optic figure of merit: The case of Tl3AsS4 crystals. Appl. Opt. 57(28), 8320-8330.
 54. Nastishin, Yu.A., Savaryn, V.I., Lychkovskyy, E., Yakovlev, M.Yu., Vankevych, I., Krupych, O.M., Hrabchak, V.I., Boiko, O., Nazarenko, V.G., Lavrentovich O.D. (2018) Effect of UV-light irradiation on phase diagram of lyotropic chromonic liquid crystal. J. Mol. Liq. 267, 96-99.
 55. Mys, O., Krupych, O., Vlokh, R. (2018) Anisotropy of acousto–optic figure of merit in lithium tetraborate crystals. J. Mod. Opt. 65(12), 1486-1494.