Мартинюк-Лотоцька Ірина Юріївна

Доктор фізико-математичних наук
Старший дослідник

Народилася 02 травня 1961 року

Освіта:
1978-1984 - Львівський державний університет ім. Ів. Франка,  фізичний факультет (спеціальність: оптичні і оптико-електронні системи);
2005 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук „П’єзо- та акустооптика променевостійких кристалів BaB2O4, Li2B4O7 та CsLiB6O10”
2012 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук "Акустооптичні фероїки (фазові переходи, кристалоакустика і кристалооптика)"

Професійна діяльність:

1984 - 1992  – інженер-оптик, ст. інженер. Львівського філіалу Київського науково-дослідного інституту гідроприладів.
1993  – 2007  –  інженер 2-ї кат., молодший науковий співробітник Інституту фізичної оптики.
З 2007 - зав. сектором оптичних матеріалів Інституту фізичної оптики МОН України.

Монографії
Фазові діаграми сегнетоелектричних твердих розчинів Sn2P2(SexS1-x)6 [монографія] / Влох, Р. О.; Мись, О. Г.; Мартинюк-Лотоцька, І. Ю.; Запека, Б. Є.; Костирко, М. Є // Влох Р. О. [та ін.] ; Ін-т фіз. оптики. — Л. : Ін-т фіз. оптики, 2013. — 149 с.


Вибрані наукові статті (1998-2008):
 1. A.V.Kityk, A.V.Zadorozhna, Ya.I.Shchur, I.Yu.Martynyuk-Lototska, Ya.V.Burak and O.G.Vlokh. Elastic properties of Cs2HgBr4  and Cs2CdBr4 crystals.//Aust.J.Phys., 1998, 51, p.943-957.
 2. A.V.Kityk, Ya.I.Shchur,  A.V.Zadorozhna, I.B.Trach, I.S.Girnyk,  I.Yu.Martynyuk-Lototska and  O.G.Vlokh. Pressure-induced ferroelastic instability and lattice dynamics of  Cs2HgCl4 crystals within the semiemperical rigid-ion model.// Phys.Rev.B, 58, 1(1998), p. 2505-2512.
 3. A.V.Kityk, A.V.Zadorozhna, Ya.I.Shchur, I.Yu.Martynyuk-Lototska and O.G.Vlokh. Lattice instability of Cs2HgCl4 crystals. I. Elastic properties.// Phys.stat.sol.(b), 210, 1998, p.35-45.
 4. A.V.Kityk, Ya.I.Shchur,  A.V.Zadorozhna, I.B.Trach, I.S.Girnyk,  I.Yu.Martynyuk-Lototska and  O.G.Vlokh. Lattice instability of  Cs2HgCl4 crystals. II. Ferroelastic instability and lattice dynamics within the semiemperical rigid-ion model.// Phys.stat.sol.(b), 211, 1999, p.631-640.
 5. A.S.Andrushchak, V.T.Adamiv, O.M.Krupych, I.Yu.Martynyuk-Lototska, Ya.V.Burak and R.O.Vlokh. Anizotropy of piezo- and elastooptical effects in beta-BaB2O4 crystals.// Ferroelectrics, 2000, v.238, p.299-305.
 6. Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. Multichannel acoustooptical spectrum analyzers with the time integration.// Ukrainian Journal of Physical Optics, v.2, №2, 2001, p.76-80.
 7. I.Martynyuk-Lototska, O.Mys, V.Adamiv, Ya.Burak, and R.Vlokh. Elastical, Piezooptical and Acoustooptical Properties of Lithium Tetra Borate Crystals. // Ukrainian Journal of Physical Optics. 2002.  Vol.3.  №4, p.264-266.
 8. V.T.Adamiv, Ya.V.Burak, I.Yu.Martynyuk-Lototska, M.E.Kostyrko, R.O.Vlokh, G.M.Romanyuk, W.Shranz. Optical, elastical and piezooptical properties of the alpha-BaB2O4 and Li2B4O7 borate crystals.// 6th International Symposium “Microelectronics Technologies and Microsystems”, Lviv, November 20-22, 2002.// Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, № 458, 2002, с.246-249.
 9. R.Vlokh, Ya.Dyachok, O.Krupych, Ya.Burak, I.Martunyuk-Lototska, A.Andrushchak, V.Adamiv. Study of Laser-Induced Damage of Borate Crystals. // Ukrainian Journal of Physical Optics. 2003. Vol.4. № 2, p.101-104.
 10. I.Girnyk, D.Kaynts, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska and R.Vlokh. X,T-Phase Diagram of the Cu6PS5JxBr1-x Mixed Crystals. Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies. // Ukrainian Journal of Physical Optics. 2003. Vol.4. №3, p.144-147.
 11. I.Girnyk, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska, F.Motsnui, R.Vlokh. Phase Coexistence in Cs3Bi2I9 Ferroelastics: Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies. // Ukrainian Journal of Physical Optics. 2003. Vol.4.№4, p.165-169.
 12. Mys O., Adamiv V., Martynyuk-Lototska I. and  Vlokh R. Electrooptic Effect in Non-Centrosymmetric CsLiB6O10 Borate Crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2004. Vol.5.№1, p.6-7.
 13. Krupych O., Girnyk I., Trach I., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. and Vlokh O. Thermal Expanjsion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2004. Vol.5.№1, p.8-13.
 14. Martynyuk-Lototska I., Mys O., Dyachok Ya., Dudok T., Adamiv V., Burak Ya. and Vlokh R. Piezooptic Properties of alpha-BaB2O4 and LiB4O7 Crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2004. Vol.5.№1, p.19-26.
 15. Martynyuk-Lototska I.,  Dudok T.,  Dyachok Ya., Burak Ya. and Vlokh R. Acoustooptic Interaction in Barium Beta-Borate Crytstals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2004. Vol.5.№2, p.67-69.
 16. Vlokh R., Girnyk I., Martynyuk-Lototska I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. Phase Diagram of Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions.//Ferroelectrics, 2004, 303, p.51-54.
 17. Martynyuk-Lototska I., Mys O., Krupych O., Adamiv V., Burak Ya., Vlokh R. and Schranz W. Elastic, Piezooptic and Acoustooptic Properties of Borate Crystals (BaB2O4, Li2B4O7 and CsLiB6O10).//Integrated Ferroelectrics, 2004, 63, p.99-103.
 18. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Trach I., Vlokh R. Acoustooptic Diffraction and Light Absorbtion in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics. 2004. Vol.5.№3, p.77-80.
 19. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Krupych O., Adamiv V., Smirnov Ye. and Vlokh R. Acoustooptic Diffraction in Borate Crystals.//Ukrainian Journal of Physical Optics. 2004. Vol.5.№4, p.111-114.
 20. T.Dudok, I. Martynyuk-Lototska, I.Trach, G.Romanyuk, M.Romanyuk and RVlokh. Dispersion of Refractive Indices in Cs2CdBr4 and Cs2HgBr4 Crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2005. Vol.6.№1, p.24-26.
 21. Vlokh R., Mys O., Romanyuk M., Girnyk I., Martunyuk-Lototska I. and Czapla Z. Optical Characterization of Organic-Inorganic [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4 Crystals.//Ukrainian Journal of Physical Optics. 2005. Vol.6.№4, p.133-135.
 22. Vlokh R., Mys O.,  Romanyuk M., Girnyk I., Martynyuk-Lototska I., Adamiv V. and Burak Ya. Optical, Ultrasonic and Thermal Expansion Properties of LiKB4O7 Crystals. Structural Phase Transition // Ukrainian Journal of Physical Optics. 2005. Vol.6.№4, p.136-141
 23. Say A., Sveleba S., Teslyuk I., Martynyuk-Lototska I., Girnyk I. and Vlokh R. Optical birefringence and domain structure of the as-grown Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 solid solutions at phase transitions. Ukr.J.Phys.Opt., 2006. Vol.7, N1, p.41-47.
 24. I.Yu.Martynyuk-Lototska, I.B.Trach, I.S.Girnyk, R.O. Vlokh and O.G. Vlokh. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 Crystals.// Ferroelectrics, 2006, v.337, p.1-14.
 25. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Grabar A., Vysochanskii Yu. And Vlokh R. Piezooptic Coefficients and acoustic wave Velocities in Sn2P2S6 crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2006. Vol.7.№3, p.124-128.
 26. Martynyuk-Lototska I.Yu., Mys O.G., Grabar A.A., Stoika I.M.,.Vysochanskii Yu.M and Vlokh R.O.. Highly efficient acoustooptic diffraction in Sn2P2S6 crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2007. Vol.8.№2, p.78-82.
 27. Mys O., Adamiv V., Martynyuk-Lototska I., Burak Ya. and Vlokh R. Piezooptic and acoustic properties of KLiB4O7 crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2007. Vol.8.№3, p.138-142.
 28. Vlokh R., Krupych O and Martynyuk-Lototska I. On the acoustogyration diffraction of light.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2007. Vol.8.№3, p.143-157.
 29. Mys O., Vasylkiv Yu., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R.Piezogyration effect in paratellurite crystals.// Ukrainian Journal of Physical Optics. 2007. Vol.8.№4, p.209-216.
 30. I. Martynyuk-Lototska, T.Dudok and R. Vlokh. Acoustooptical Properties of A2BX4 Crystals (A = Cs, Hg; X = Cl, Br).// Ferroelectrics, 351:1-7, 2007.
 31. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Grabar A., Vysochanskii Yu. And Vlokh R. Piezooptic Coefficients of Sn2P2S6 crystals.//Ferroelectrics, 352:171-175, 2007.
 32. R. Vlokh, O. Mys, M.Romanyuk, I.Girnyk, I. Martynyuk-Lototska and  Z.Czapla.
 33. Optical, Thermo-Mechanical and Acoustic Properties of Organic-Inorganic [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4 Crystals.//Ferroelectrics, 352:176-180, 2007.
 34. I.Yu.Martynyuk-Lototska, O.G.Mys, A.A.Grabar, I.M.Stoika, Yu.M.Vysochanskii and R.O.Vlokh. Highly efficient acousto-optic diffraction in Sn2P2S6 crystals.//Applied Optics, V.47, No2, 2008. p.1-4.
 35. Say A., Sveleba S., Teslyuk I., Martynyuk-Lototska I., Girnyk I. and Vlokh R. Optical Birefringence and Domain Structure of the as-grown Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)4 Solid Solutions at Phase Transitions. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 41-47.
 36. I.Girnyk, D.Kaynts, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska, R.Vlokh X,T-Phase Diagram of the Cu6PS5IxBr1-x Mixed Crystals. Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 147-153.
 37. Martynyuk-Lototska I.Yu., Vlokh R.O. Multichannel acoustooptical spectrum analyzers with the time integration. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 76-80.
 38. Mys O. G.;  I. Yu. Martynyuk-Lototska;  Grabar A. A.;  Vysochanskii Yu M.; Vlokh R. O. 2007. Piezooptic Coefficients of Sn2P2S6 Crystals. Ferroelectrics. 352: 171 – 175.
 39. Martynyuk-Lototska I.Yu. , Mys O.G., Grabar A.A., Stoika I.M., Vysochanskii Yu.M. and Vlokh R.O. 2008. Highly Efficient Acoustooptic Diffraction in Sn2P2S6 Crystals. Appl.Optics. 47: 52-55.
 40. Andriy Say, Yuriy Vasylkiv, Ihor Teslyuk, Oxana Vlokh, Iryna Martynyuk-Lototska, Sergiy Sveleba, Ihor Girnyk and Rostyslav Vlokh. 2008. Phase diagram and domain structure of the Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions. Phase Transitions. 81, 509-524 .
 41. Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Dudok, T., Adamiv, V., Smirnov, Y., Vlokh, R. Acousto-optic interaction in alpha-BaB2O4 and Li2B4O7 crystals. 2008. Applied Optics, 47,  3446-3454.
Публікації за 2009 рік
 1. Acoustic and elastic properties of Sn2P2S6 crystals. / O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, A. Grabar  and  R. Vlokh // Journal of Physics: Condensed Matter. – Jul. 2009. – 26. – P. 265401-265407.
 2. Elastic, piezooptic and acoustooptic properties of SrB4O7 and PbB4O7 crystals. // I. Martynyuk-Lototska, T. Dudok, O. Mys, R. Vlokh // Optical Materials. – 2009. – Vol. 31. – P. 660-667.
 3. Ferroelastic crystals as effective acoustooptic materials. / R. Vlokh and I. Martynyuk-Lototska. // Ukr. J. Phys. Opt. – 2009. – V.10, Iss.2.– P. 89-99.
 4. Acoustooptic interaction and photoelastic properties of Li2B4O7 and ?-BaB2O4 crystals at the wavelength of 442 nm. / I. Martynyuk-Lototska, T. Dudok, O. Mys, G. Romanyuk and R. Vlokh. Ukr. J. Phys. Opt. -2009 – V.10. – P. 218-225.
Публікації за 2010 рік
 1. Acoustic wave velocities and elastic properties of Sn2P2(Se0,28S0,72)6 solid solutions. / I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka, A. Grabar and R. Vlokh. // Philosophical Magazine. – 2010. – Vol. 90. – Issue 33. – P. 4349-4359.
 2. Acoustogyration diffraction of optical waves: case of SiO2 and TeO2 crystals. / I.Yu. Martynyuk-Lototska, O.G. Mys, S.V. Akimov, O.M. Krupych, and R.O. Vlokh. Opto-Electronics Review. – 2010. – Vol. 18. – Nr. 2. – P. 137-149.
 3. Synthesis and optical characterization of LiKB4O7, Li2B6O10, and LiCsB6O10 glasses. / V. Adamiv, I. Teslyuk, Ya. Dyachok, G. Romanyuk, O. Krupych, O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, Ya. Burak, and R. Vlokh. // Applied Optics. – 2010. – Vol. 49. – No. 28. –  P. 5360-5365.
Публікації за 2011 рік
 1. Piezo-optic, photoelastic, and acousto-optic properties of SrB4O7 crystals. / B. Mytsyk, N. Demyanyshyn, I. Martynyuk-Lototska, and R. Vlokh. Applied Optics. – 2011. – Vol. 50. – Issue 21. – P. 3889-3895.
 2. About the existence of a Lifshitz point on the phase diagram of Sn2P2(SexS1-x)6 solid solutions: acoustic and optical studies. / I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka and R. Vlokh // Philosophical Magazine. – 2011. – Vol. 91. – No. 26. – P.3519-3546.
 3. On the tricritical point on the (p, T )-phase diagram of Sn2P2S6 crystals. / I. Martynyuk-Lototska, A. Say, O. Mys and R. Vlokh. // Philosophical Magazine. – 2011. – Vol. 91. – Issue 33. – P. 4293-4301. //
 4. About the existence of a Lifshitz point on the phase diagram of Sn2P2(Se x S1– x )6 solid solutions: acoustic and optical studies / I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka & R. Vlokh // Philosophical Magazine. 2011; Vol. 91(26):3519–3546.
 5. Acoustooptic figure of merit for Sn2P2S6 crystals and the temperature dependences of acoustic wave velocities. / O. Mys, I. Martynyuk-Lototska and R. Vlokh. // Ukr. J. of Phys. Opt. – 2011. – Vol. 12. – № 4. – P. 166-170.
 6. Generation of helical acoustic modes using anisotropic crystals. / O. Mys, I. Skab, I. Martynyuk-Lototska and R. Vlokh. // Ukr. J. of Phys. Opt. Suppl. 2: Scientific Horizons. – 2011. – Vol. 12. – Suppl. 2  Sc. Horiz. – P. S47-S54.
Публікації за 2012 рік
 1. Elastic and acoustooptic properties of Sn2P2S6 crystals: Effect of ferroelectric phase transition. / O. Mys, B. Zapeka, I. Martynyuk-Lototska, R. Vlokh // Optical Materials. – 2012. – Vol. 35. – Issue 2. – P. 168-174.
 2. On the special points on the (P, T, x)-phase diagram for Sn2P2(SexS1-x)6 crystals: acoustic studies of Sn2P2(Se0.28S0.72)6. / O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, B. Zapeka, R. Vlokh. // Philosophical Magazine. – 2012. – Vol.93, Iss.6. - P. 648-660.
 3. I. Martynyuk-Lototska. Highly efficient acoustooptic diffraction in ?-BaB2O4 crystals: improving of geometry of acoustooptic interaction. / Ukr. J. Phys. Opt. – 2012. – Vol. 13. – No. 1. – P.28-35.
 4. On the acoustooptic efficiency of Pb2P2Se6 crystals. Acoustic and thermal studies. / O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, A. M. Kostruba, A. Grabar and R. Vlokh. // Ukr.J.Phys.Opt – 2012. – Vol. 13. – No. 4. – – P. 177-182.
 5. On the (P, T, x)-phase diagram of Sn2P2(SexS1-x)6 solid solutions: comparison of temperature dependences of the acoustic wave velocities in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals under high hydrostatic pressures. / I. Martynyuk-Lototska, A. Say, B. Zapeka, O. Mys and R. Vlokh // Ukr.J.Phys.Opt, Suppl. 3. – 2012. – Vol. 13. – Suppl. 3. – P. S1-S4.
Публікації за 2013 рік
 1. On the special points on the (P, T, x)-phase diagram for Sn2P2(SexS1?x)6 crystals: acoustic studies of Sn2P2(Se0.28S0.72)6. / O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, B. Zapeka and R. Vlokh. // Philosophical Magazine. – 2013. – Vol. 93. –No. 6. – P. 648-660.
 2. On the acoustooptic efficiency of Pb2P2Se6 crystals. Acoustic and thermal studies: Errata . / O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, A. M. Kostruba, A. Grabar and R. Vlokh. // Ukr.J.Phys.Opt. – 2013. – Vol. 14. – Issue 4. – P. 210-211.
 3. Phase transitions in as-grown K0.2Rb1.8Cd2(SO4)3 langbeinite crystals: a birefringence study. / B. Zapeka, I. M. Klymiv, I. Teslyuk, O. V. Vlokh, I. Martynyuk-Lototska and R. Vlokh // Ukr.J.Phys.Opt. — 2013. — Vol. 14. — Issue 2. .– P. 70-73.
 4. Thermal expansion of Pb2P2Se6 crystals. / O. Mys, I. Girnyk, A. Grabar, I. Martynyuk-Lototska, M. Kostyrko and R. Vlokh. // Ukr.J.Phys.Opt – 2013. – Vol. 14. – Issue 4.. – P. 219-224.
Публікації за 2014 рік
 1. Acoustic and elastic anisotropy of acousto-optic Pb2P2Se6 crystals. / I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka, M. Kostyrko, A. Grabar, and R. Vlokh. // Appl. Opt. – 2014. – Vol. 53. – No. 10. – P. B103-B109.
 2. Synthesis and optical characterization of LiKB4O7, Li2B6O10, and LiCsB6O10 glasses: erratum. / V. Adamiv, I. Teslyuk, Ya. Dyachok, G. Romanyuk, O. Krupych, O. Mys, I. Martynyuk-Lototska, Ya. Burak, and R. Vlokh. // Applied Optics. – 2014. – Vol. 53. – No. 20. – P 4481-4482.
2015
 1. Critical Behavior of Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 Crystals under High Hydrostatic Pressures. / B. Zapeka, M. Kostyrko, I. Martynyuk-Lototska, R. Vlokh. // Philosophical Magazine. – 2015. – Vol. 95. –No. 24 – P. – 382-393.
 2. Special points on the phase diagrams of langbeinites. The case of (x,T)-phase diagram of mixed K2xRb2(1-x)Cd2(SO4)3 crystals. / Zapeka B., Say A., Vlokh O., Kostyrko M., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. // Phase Transitions. — 2015. — Vol. 88. — No. 2. — P. 192–200.
 3. Acoustic anisotropy of acoustooptic Tl3AsS4 crystals. / Applied Optics. - 2015. - Vol. 54. - No. 6. - P. 1302-1308. // I. Martynyuk-Lototska, M. Kushnirevych, B. Zapeka, O. Krupych, O. Kokhan, A. Pogodin, E. Peresh, O. Mys, R. Vlokh.
 4. Acoustic anisotropy for acoustooptic NaBi(MoO4)2 crystals. / I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, M. Kushnirevych, O. Krupych and R. Vlokh. // Ukrainian Journal of Physical Optics– 2015. – Vol. 16. – Issue 2. – P. 69-76.
 5. Acoustic anisotropy of AgGaGe3Se8 crystals and their acoustooptic applications. / I. Martynyuk-Lototska, M. Kushnirevych, G. L. Myronchuk, O. Parasyuk and R. Vlokh // Ukrainian Journal of Physical Optics – 2015. – Vol. 16. – Issue 2.. – P. 77-84.
 6. Acoustic, elastic and acoustooptic properties of Tl3AsSe3 crystals: acoustic isotropic point. / I. Martynyuk-Lototska, O. Mys, B. Zapeka, A.M. Solomon, O. Kokhan and R. Vlokh // Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2015. – Vol. 16. – Issue 4.. – P. 178-186.
2016
 1. Magnetooptic rotation and thermal expansion of AgGaGeS4 crystals. / Adamenko D., Say A., Parasyuk O., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. // Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2016. – Vol. 17, Issue 3. – P. 105-111.
 2. Acoustic and elastic anisotropies of acoustooptic AgGaGeS4 Crystals. / Martynyuk-Lototska I., Parasyuk O. and Vlokh R. // Ukrainian Journal of Physical Optics.– 2016. – Vol. 17, Issue 4. – P. 141-147
 3. Сідей. В.І., Кохан О.П., Погодін А.І., Сабов В.І., Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Соломон А.М., Переш Є.Ю., Мартинюк-Лотоцька І.Ю. Одержання монокристалів та дослідження кристалічної структури талій (І) тіоіндату // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Серія "Хiмiя". – 2016. – Вип. 1 (35). – С. 28-33
2017
 1. Efficient acousto-optic crystal, TlInS2: acoustic and elastic anisotropy. / // I. Martynyuk-Lototska, I. Trach, O. Kokhan, and R. Vlokh. // Applied Optics. – 2017. – Vol. 56. – Issue 11. – P. 3179-3184.
2018
 1. Acoustooptic operation of optical vortex beams. / Iryna Martynyuk-Lototska, Yurii Vasylkiv, Taras Dudok, Ihor Skab, Rostyslav Vlokh // Optik – International Journal for Light and Electron Optics. – 2018. – Vol. 155. – P. 179-184
 2. Mytsyk B., Kryvyy T., Demyanyshyn N., Mys O., Martynyuk-Lototska I, Kokhan O., and Vlokh R. /Piezo-, elasto- and acousto-optic properties of Tl3AsS4 crystals // Appl. Opt. – 2018. – V.57. – P.3796-3801.
 3. Thermal expansion anisotropy of β-TlInS2 crystals in the course of phase transitions. / A. Say, I. Martynyuk-Lototska, D. Adamenko, A. Pogodin, O. Kokhan & R. Vlokh // Phase Transitions. – 2018. – Vol. 91. – Issue 1. – P. 1-8
 4. Martynyuk-Lototska I.,  Roman I., Gomonnai O., Kryvyy T., Mys O., Vlokh R. Acoustic and Elastic Anisotropies of Acoustooptic Tl3PSe4 Crystals.// Acta Acustica united with Acustica – 2018. - Vol. 104, N 6, P. 956-962(7).
 5. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Adamenko D., Kostyrko M. and Vlokh R Anisotropy of acousto-optic figure of merit at the collinear acousto-optic diffraction in hexagonal CdS crystals // Ukr. J. Phys. Opt. – 2018. - Vol.19, Iss.3. - 165-178
 6. Generation of an optical vortex array in the course of acousto-optic diffraction. / Vasylkiv, Y., Martynyuk-Lototska, I., Skab, I., Vlokh, R. // Appl. Opt. - 2018. – Vol.57, Iss. 35. – P. 10284-10289
2019
 1. Martynyuk-Lototska I, Mys O., Say A., Trach I., Adamenko D., Gomonnai O.O., Roman, I., Vlokh, R. Anisotropy of acoustic and thermal expansion properties of TlInSe2 crystals //Phase Transitions. – Vol.92, Iss. 1, January 2019, p. 23-35
 2. Elasto-optic coefficients of Sn2P2S6 crystals as determined with Dixon-Cohen method / Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Mys O., Grabar A. and Vlokh R. // Ukr. J. Phys. Opt. – 2019. - Vol.20, Iss.2. – 54-59.
 3. Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Krupych O., Mys O. and Vlokh R. Elasto-optic coefficients of KGd(WO4)2 crystals// Ukr. J. Phys. Opt. – 2019. - Vol.20, Iss.3. – P.98-105
 4. A.Say, D.Adamenko, O.Gomonnai, IRoman, I.Martynyuk-Lototska and R. Vlokh Anisotropy of thermal expansion of TlGaSe2 crystals // Phase Transitions. - 2019. – p. 1-7. DOI:10.1080/01411594.2019.1642475
 5. Mys O., Martynyuk-Lototska I., Pogodin A., Dudok T., Adamenko D., Krupych., Skab I., and Vlokh R. Acousto-optic interaction between circularly polarized optical eigenwaves: example of AgGaS2 crystals. Appl. Opt. – 2019. - Vol. 58, Issue 22. - P. 6012-6018 DOI:10.1364/AO.58.006012
 6. Adamenko D., Pogodin A., Vasylkiv Yu., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. Manifestations of the polytype structure of beta-TlInS2 crystals in their optical anisotropy parameters. Ukr. J. Phys. Opt. – 2019. - Vol.20, Iss.4. – p.151-158.
2020
 1. Characterization of PbO-B2O3-GeO2-La2O3 and PbO-B2O3-SiO2-ZnO glasses: refractive, acoustic, photo-elastic and acousto-optic properties Krupych O., Martynyuk-Lototska I., Say A., Boyko V., Goleus V., Hordieiev Y. and Vlokh R.// Ukr. J. Phys. Opt. – 2020. - Vol.21, Iss.1. – p.47-56.
 2. Experimental determination of full matrices of the piezo-optic and elasto-optic coefficients for Pb5Ge3O11 crystals . / I.Martynyuk-Lototska, O.Mys, T.Dudok, B.Mytsyk, N.Demyanyshyn, .Kostyrko, .Adamenko, M.Trubitsyn, and R.Vlokh // Applied Optics. – 2020. - Vol. 59, Issue 22. - P. 6717-6723.
 3. (X, T)-phase diagram of TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x=0, 0.02, 0.06, 0.10, 0.15 and 0.25). Temperature dependences of thermal expansion and optical anisotropy parameters. D. Adamenko, I.Martynyuk-Lototska, O. Mys, M.Kostyrko, O.O.Gomonnai, A.V. Gomonnai, R. Vlokh. // Phase Transitions. - 29 Aug. 2020.
 4. Temperature dependences of optical indicatrix and thermal expansion parameters of TlIn(S1–xSex)2 solid solutions (x = 0, 0.02 and 0.06). Say A., Martynyuk-Lototska I., Mys O., Adamenko D., Kostyrko M., Gomonnai O. and Vlokh R. // Ukr.J.Phys.Opt. 2020. 21 :57 – 64.
 5. Polarization of diffracted optical wave in the case of acousto-optic diffraction on the longitudinal acoustic wave in fused silica. Krupych O., Martynyuk-Lototska I., Orykhivskyi I., Kostyrko M. and Vlokh R. 2021. Ukr.J.Phys.Opt. 22: 61 – 67.
 6. Types of acousto-optic interactions between acoustic and circularly polarizedoptical waves. Case of Pb5Ge3O11 crystals. O.Mys, O.Krupych, I.Martynyuk-Lototska, I.Orykhivskyi,M. Kostyrko, And R.Vlokh // Appl.Opt. 2021. - Vol. 60 No. 10, 2846–2853