Васильків Юрій Васильович

Науковий співробітник

кандидат фізико-математичних наук

Народився 22 серпня 1983 року

Освіта та наукова діяльність:
2005 р. - закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет електроніки Спеціаліст за напрямком "Оптика і радіофізика";
2005 - 2006 рр. - інженер-фахівець ІІІ категорії, Інститут фізичної оптики;
З 2006 р. - науковий співробітник, Інститут фізичної оптики;
З 2010 р. - Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 - оптика, лазерна фізика
Тема дисертаційної роботи: "Оптична і пружна анізотропія з врахуванням гірації та пєзоіндукованих і доменних конфігурацій". (Науковий керівник проф. Р. Влох)

Участь у наукових проектах:
GP/F44/002 «Монокристали і фотонні матеріали для генерації оптичних вихорів»(керівник);
2003 – 2005 роки0103U000700 «Оптико-фізичні властивості лангбейнітів та твердих розчинів на їх основі»;
2003 – 2005 роки 0103U000702 «Градієнтна кристалооптика з врахуванням квантово розмірних ефектів»;
2006 рік Проект № ДЗ/180-2005 «Розроблення та впровадження автоматизованої технології контролю якості оптичних елементів»;
2006 рік Проект ДФФД Ф15/2-2006 «Дослідження рейтингу українських природничих і технічних журналів»;
2006 – 2007 роки Проект НТЦУ №3042 «Оптичний 3D томограф тензорного поля напружень»;
2006 – 2008 роки 0106U000615 «Явища параметричної оптики в наближеннях фізичного вакууму і ізотропії з врахуванням градієнтів полів»;
2006 – 2008 роки 0106U000616 «Індукована просторова дисперсія і квантові ефекти з врахуванням екситонного поглинання і магнітного впорядкування»;
2008 – 2010 роки Проект НТЦУ №3623 «Розробка нанотехнологій для створення високоефективних інтегрально-оптичних та квантово-розмірних структур на основі напівпровідників St2yPb1-yP2S6xSe6(11-x)»;
2009 – 2010 роки 0109U001062 «Явища просторової дисперсії, параметричної і градієнтної оптики в твердих тілах, газах та рідкокристалічних середовищах»;
2011 – 2012 роки 0111U001627 «Матеріали для лазерної техніки на основі склоподібних і кристалічних боратних сполук, легованих перехідними та рідкісноземельними елементами»;
2012 – 2014 роки 0111U010235 «Ефекти параметричної, сингулярної оптики в градієнтних полях з врахуванням просторової дисперсії»;
2013 – 2014 роки 0113U000468 «Розробка точкового джерела когерентного оптичного випромінювання на краплині забарвленого рідкого кристалу»;
2013 – 2015 роки 0113U000467 «Поляриметрично-сингулярна томографія тензорних полів»;
2014 – 2016 роки 0114U004324 «Нові фероїчні, халькогенідні кристали для високоефективного акустооптичного керування оптичним випромінюванням»;
2015 – 2016 роки 0115U000095 «Монокристалічні, високоефективні, екологічно чисті сполуки для функціональної електроніки. Акустооптичні матеріали»;
2015 – 2017 роки 0115U000096 «Принципи формування топологічних дефектів оптичних параметрів неоднорідно збурених середовищ»;

Інтереси:
НАПРЯМКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАВИКИ І ВМІННЯ  • Моделювання і чисельні розрахунки фізичних процесів  • Автоматизація експерименту  • Знання мов програмування Delphi, C++  • Знання систем компютерної алгебри і чисельних розрахунків  • Основи векторної графіки

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. "Topological reactions of defects, created by the optical indicatrix distribution in divergent beam, caused by external fields", V Ukrainian - Polish -Lithuanian Meeting on Ferroelectrics Physics, 2018, Uzhhorod, Ukraine
 2. "Behavior of topological defect of optical indicatrix orientation in cubic and optically uniaxial crystals under the action of electric field with conical distribution", 5th regional seminar "Properties of ferroelectric and superionic systems", 2015, Uzhhorod, Ukraine
 3. "Polarization singularities of optical fields caused by inhomogeneity of crystals and glasses", 4th regional seminar "Properties of ferroelectric and superionic systems", 2013, Uzhhorod, Ukraine
 4. "Efficiency of spin-to-orbit angular momentum conversion in crystals via parametric optic effects", The Eleventh International Conference "Correlation Optics 2013", 2013, Chernivtsi, Ukraine
 5. "Optical vortex operation using ferroelectric materials", II Ukrainian-Polish-Lithuanian Meeting on Ferroelectric physics, 2012, Lviv, Ukraine
 6. “On the appearance of singularities of optical field at the torsion of crystals”, The 10th International Conference ”Correlation Optics”, 2011, Chernivtsi, Ukraine
 7. "Conoscopic patterns for optically uniaxial gyrotropic crystals in the vicinity of isotropic point", VIII Ukrainian-Polish and III East-European Meeting on Ferroelectrics Physics, 2006, Lviv, Ukraine

МОНОГРАФІЇ

  Р.О. Влох, І.П. Скаб, Ю.В. Васильків Параметрична сингулярна оптика: монографія; Інститут фізичної оптики ім. О.Г. Влоха – Львів : Інститут фізичної оптики ім. О.Г. Влоха, 2015. – 174 с.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Yu. Vasylkiv, I. Martynyuk-Lototska, I. Skab, and R. Vlokh Generation of an optical vortex array in the course of acousto-optic diffraction Applied Optics 2018 57 10284-10289
 2. Y. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Abbasov, V. Boyko, I. Skab, R. Vlokh Torsion-induced optical “triaxiality” of LiNbO3 crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2018 19 20-26
 3. Y. Vasylkiv, O. Mys, V. Boyko, R. Vlokh Ukrainian scientific journals in the branches of juridical, economic, humanitarian and social sciences: A systematization Ukr. J. of Phys. Opt. 2018 19 80-91
 4. I. Martynyuk-Lototska, Y. Vasylkiv, T. Dudok, I. Skab, R. Vlokh Acoustooptic operation of optical vortex beams Optik 2018 155 179-184
 5. D. Adamenko, Y. Vasylkiv, A. Pogodin, O. Kokhan, R. Vlokh Faraday effect in TlInS2 crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2017 18 197-200
 6. Y. Vasylkiv, O. Mys, R. Vlokh Systematization of Ukrainian journals specialized in the fields of natural sciences, engineering, veterinary and agriculture Ukr. J. of Phys. Opt. 2017 18 28-45
 7. O. Krupych, Y. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab, R. Vlokh Topological defects of optical indicatrix orientation in optically biaxial crystals. The case of light propagation in the directions close to the optic axes Ukr. J. of Phys. Opt. 2017 18 131-138
 8. Y. Vasylkiv, I. Skab, R. Vlokh Topological defects caused by inhomogeneity of optical activity Ukr. J. of Phys. Opt. 2017 18 95-101
 9. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab, R. Vlokh Electro-optically induced topological reactions of optical indicatrix orientation and polarization state defects Applied Optics 2017 56 9613-9619
 10. Yu. Vasylkiv, I. Skab, R. Vlokh Identification of the topological defects of optical indicatrix orientation in CaB4O7 glasses Journal of Optics 2016 17 084006
 11. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab, R. Vlokh Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses: Errata. Ukr. J. of Phys. Opt. 2016 17 167-168
 12. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab, R. Vlokh Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses Ukr. J. of Phys. Opt. 2016 17 65-74
 13. O. Mys, M. Kostyrko, Yu. Vasylkiv and R. Vlokh Anomalous behaviour of acoustooptic figure of merit under the conditions of collinear diffraction Ukr. J. of Phys. Opt. 2015 16 187-192
 14. V. Savaryn, Yu. Vasylkiv, I. Skab and R. Vlokh Topological defects of optical anisotropy parameters caused by the screw dislocations of crystalline structure Ukr. J. of Phys. Opt. 2015 16 171-177
 15. V. Savaryn, Yu. Vasylkiv, I. Skab and R. Vlokh Topological defects of optical indicatrix orientation associated with the edge structural dislocations in crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2015 16 138-146
 16. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab and R. Vlokh Behaviour of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic, hexagonal, trigonal and tetragonal crystals under conically distributed electric field. 2. The electric field and the optical beam parallel to the principal crystallographic directions Ukr. J. of Phys. Opt. 2015 16 1-16
 17. Yu. Vasylkiv, D. Adamenko, O. Kvasnyuk, I. Smaga, I. Skab, Ya. Shopa, and R. Vlokh Torsion-induced optical rotation in isotropic glass media Applied Optics 2015 54 2356-2361
 18. V. Savaryn, Yu. Vasylkiv, O. Krupych, I. Skab and R. Vlokh Corrigendum: Polarization singularities of optical fields caused by structural dislocations in crystals (2013 J. Opt. 15 044023) J. Opt. 2015 17 089501
 19. O. Kvasnyuk, Yu. Vasylkiv, O. Krupych and R. Vlokh Preferable geometrical parameters of samples for piezooptic experiments Ukr. J. of Phys. Opt. 2014 15 195-206
 20. Yu. Vasylkiv, T. Kryvyy, I. Skab and R. Vlokh Behavior of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic single crystals under conically distributed electric field. 1. The electric field and the optical beam parallel to the three-fold symmetry axis Ukr. J. of Phys. Opt. 2014 15 184-194
 21. Yu. Vasylkiv, M. Smyk, I. Skab and R. Vlokh Torque-operated gradient-index axicon Ukr. J. of Phys. Opt. 2014 15 9-16
 22. Yu. Vasylkiv, I. Skab, and R. Vlokh Generation of double-charged optical vortices on the basis of electro-optic Kerr effect Applied Optics 2014 53 B60-B73
 23. Yu. Vasylkiv, I. Skab, and R. Vlokh Crossover regime of optical vortices generation via electro-optic nonlinearity: the problem of optical vortices with the fractional charge generated by crystals JOSA A 2014 31 1936-1945
 24. Yu. Vasylkiv, I. Skab, M. Smyk, and R. Vlokh Topological defects of optical indicatrix orientation in stressed glasses: spatial distribution of optical anisotropy parameters Applied Optics 2014 53 3967-3975
 25. I. Venytė, E. Kibirkštis, V. Mayik, T. Dudok, Yu. Vasylkiv Investigation of Resistance to Mechanical Effect of Braille Formed on Different Materials Materials Science 2014 20 183-188
 26. Yu. Vasylkiv, I. Smaga, I. Skab, R. Vlokh Efficient materials for spin-to-orbit angular momentum conversion using bending technique Ukr. J. Phys. Opt. 2013 14 200-209
 27. Yu. Vasylkiv, O. Kvasnyuk, B. Zapeka, and R. Vlokh Fifth-rank axial tensor describing the gradient piezogyration effect Ukr. J. Phys. Opt. 2013 14 129-134
 28. O. Kvasnyuk, B. Zapeka, Yu. Vasylkiv, M. Kostyrko, and R. Vlokh Symmetry conditions for studying torsion stress-induced gradient piezogyration Ukr. J. of Phys. Opt. 2013 14 91-95
 29. Yu. Vasylkiv, I. Skab, and R. Vlokh Efficiency of spin-to-orbit conversion in crystals subjected to torsion stresses Ukr. J. of Phys. Opt. 2013 14 50-56
 30. Yu. Vasylkiv, O. Kvasnyuk, Ya. Shopa, and R. Vlokh Optical activity caused by torsion stresses: the case of NaBi(MoO4)2 crystals JOSA A 2013 30 891-897
 31. V. Savaryn, Yu. Vasylkiv, O. Krupych, I. Skab and R. Vlokh Polarization singularities of optical fields caused by structural dislocations in crystals Journal of Optics 2013 15 044023
 32. Yu. Vasylkiv, I. Skab, R. Vlokh Efficiency of electrooptic spin-to-orbital angular momentum conversion in crystals Optical Materials 2013 35 2496-2501
 33. I.Skab, Yu.Vasylkiv, and R.Vlokh Induction of optical vortex in the crystals subjected to bending stresses Applied Optics 2012 51 5797-5805
 34. Vasylkiv Yu., Savaryn V., Smaga I., Skab I. and Vlokh R. Polarisation singularities of optical beam propagating in imperfect quartz crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2012 13 204-206
 35. O.Krupych, Yu.Vasylkiv, O.Kvasnyuk, I.Skab and R.Vlokh Appearance of optical singularities at the light propagation through glasses with residual stresses. Ukr. J. of Phys. Opt. 2012 13 170-176
 36. I.Skab, Yu.Vasylkiv, O.Krupych, V.Savaryn, and R.Vlokh Generation of doubly charged vortex beam by concentrated loading of glass disks along their diameter. Applied Optics 2012 51 1631-1637
 37. Yu.Vasylkiv, O.Mys, B.Zapeka, and R.Vlokh On the critical exponent of order parameter in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals. Ukr. J. of Phys. Opt. 2012 13 135-141
 38. Yu.Vasylkiv, I.Skab, and R.Vlokh Appearance of spiral patterns at the interference of spherical and vortex-bearing waves in the cases of torsion- and electric field-induced vortices in crystals. Ukr. J. of Phys. Opt. 2012 13 51-53
 39. I.Skab, Yu.Vasylkiv, I.Smaga, and R.Vlokh Spin-to-orbital momentum conversion via electro-optic Pockels effect in crystals. Phys. Rev. A 2011 84 043815
 40. Yu.Vasylkiv, V.Savaryn, I.Smaga, O.Krupych, I.Skab and R.Vlokh Studies of piezooptic coefficients in LiNbO3 crystals using a crystalline disk compressed along its diameter. Ukr. J. of Phys. Opt. 2011 12 180-190
 41. Yu.Vasylkiv, O.Krupych, I.Skab and R.Vlokh On the spin-to-orbit momentum conversion operated by electric field in optically active Bi12GeO20 crystals. Ukr. J. of Phys. Opt. 2011 12 171-179
 42. I.Skab, Yu.Vasylkiv, V.Savaryn, and R.Vlokh Optical anisotropy induced by torsion stresses in LiNbO3 crystals: appearance of an optical vortex. JOSA A 2011 28 633-640
 43. I.Skab, Yu.Vasylkiv, and R.Vlokh On the possibility of electrooptic operation by orbital angular momentum of light beams via Pockels effect in crystals. Ukr. J. of Phys. Opt. 2011 12 156-164
 44. Yu.Vasylkiv, I.Skab and R.Vlokh Measurements of piezooptic coefficients pi14 and pi25 in Pb5Ge3O11 crystals using torsion induced optical vortex. Ukr. J. of Phys. Opt. 2011 12 101-108
 45. B.Zapeka, Yu.Vasylkiv, O.Mys, R.Vlokh On the tricritical behaviour of the Sn2P2S6 crystals. Phase Transitions: A Multinational Journal 2011 84 193-203
 46. Yu.Vasylkiv, V.Savaryn, I.Smaga, I.Skab, and R.Vlokh On determination of sign of the piezo-optic coefficients using torsion method. Applied Optics 2011 50 2512-2518
 47. I.Skab, Yu.Vasylkiv, B.Zapeka, V.Savaryn, and R.Vlokh Appearance of singularities of optical fields under torsion of crystals containing three fold symmetry axes. JOSA A 2011 28 1331-1340
 48. I.Skab, Yu.Vasylkiv, I.Smaga, V.Savaryn and R.Vlokh On the method for measuring piezooptic coefficients pi25 and pi14 in the crystals belonging to point symmetry groups 3 and _3 Ukr. J. of Phys. Opt. 2011 12 28-35
 49. I.Skab, I.Smaga, V.Savaryn, Yu.Vasylkiv, and R.Vlokh Torsion method for measuring piezooptic coefficients. Crystal Research and Technology 2011 46 23-36
 50. I.Skab, Yu.Vasylkiv, V.Savaryn, and R.Vlokh Relations for optical indicatrix parameters in the conditions of crystal torsion. Ukr. J. of Phys. Opt. 2010 11 193-240
 51. Yu.Vasylkiv, V.Savaryn, I.Smaga, I.Skab, and R.Vlokh Determination of piezooptic coefficient π14 of LiNbO3 crystals under torsion loading. Ukr. J. of Phys. Opt. 2010 11 156-164
 52. D.Adamenko, I.Klymiv, Yu.Vasylkiv, V.Duda, A.Ermakov, and R.Vlokh Optical activity and the critical exponent of order parameter in lead germanate crystals. 2. Electrogyration and dielectric properties of Pb5Ge3O11:Cu2+. Ukr. J. of Phys. Opt. 2009 10 194-200
 53. D.Adamenko, I.Klymiv, Yu.Vasylkiv, and R.Vlokh Optical activity and critical exponent of the order parameter in lead germanate crystals. 1. The case of diffused phase transition in Pb5Ge3O11 doped with Cu, Ba and Si ions. Ukr. J. of Phys. Opt. 2009 10 182-193
 54. Yu.Vasylkiv, O.Kvasnyuk, O.Krupych, O.Mys, O.Maksymuk, and R.Vlokh Reconstruction of 3D stress fields basing on piezooptic experiment. Ukr. J. of Phys. Opt. 2009 10 22-37
 55. Yu.Vasylkiv, M.Polomska, I.Teslyuk, Yu.Nastishin, and R.Vlokh Temperature behavior of lysozyme crystals: polarization microscopy and micro-Raman studies Soft Materials 2008 6 129-139
 56. A.Say, Yu.Vasylkiv, I.Teslyuk, O.Vlokh, I.Martynyuk-Lototska, S.Sveleba, I.Girnyk, and R.Vlokh Phase diagram and domain structure of the Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions Phase Transitions 2008 81 509–524
 57. R.Vlokh, Yu.Vasylkiv, D.Adamenko, O.Krupych, and O.G.Vlokh Application of small-angular magnetooptic polarimetry for the study of magneto-gyration in (Ga0.3In0.7)2Se3, Bi12GeO20 and SiO2 crystals J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2008 10 5004-5012
 58. O.Mys, Yu.Vasylkiv, I.Martynyuk-Lototska, and R.Vlokh Piezogyration effect in paratellurite crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2007 8 209-216
 59. Yu.Vasylkiv, M.Polomska, Yu.Nastishin, R.Vlokh Temperature micro-Raman study of lysozyme crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2007 8 158-165
 60. Yu.Vasylkiv, Yu.Nastishin, and R.Vlokh On the problem of phase transitions in lysozyme crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 20078 83-87
 61. I.Teslyuk, Yu.Vasylkiv, Yu.Nastishin, and R.Vlokh Structural Phase Transition in Lysozyme Crystals Ferroelectrics 2007 346 49-55
 62. O.Krupych, Yu.Vasylkiv, D.Adamenko, R.Vlokh, and O.Vlokh Application of Small-Angular Magnetooptic Polarimetry for Study of Magnetogyration in (Ga0.3In0.7)2Se3 and SiO2 Crystals Ukr. J. of Phys. Opt. 2006 7 171-178
 63. A.Say, Yu.Vasylkiv, I.Girnyk, and R.Vlokh On the “Forbidden” Ferroelastic Domain Structure in Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Crystals (x=0.1, 0.2 and 0.3). Optical Microscopic Observations Ukr. J. of Phys. Opt. 2006 7 108-115
 64. Yu.Vasylkiv, Yu.Nastishin, and R.Vlokh Conoscopic Patterns for Optically Uniaxial Gyrotropic Crystals in the Vicinity of Isotropic Point. Ukr. J. of Phys. Opt. 2006 7 89-99