Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики iменi О.Г.Влоха
Продукція
 
Кварцовий дилатометр з ємнісним сенсором
Область застосування: 

фізика твердого тіла, механіка, фізика фазових переходів

Детальніше


Поляриметр зображення
Область застосування приладу:

неруйнівний контроль  залишкових та технологічних напружень в оптичних елементах за розподілом різниці фаз і орієнтації оптичної індикатриси

Детальніше


 
 

HOME


Home   Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright (c) 2000-2016 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.