Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики iменi О.Г.Влоха
 
Наукова діяльність

На даний час, Інститут проводить дослідження за напрямки: біооптика, ріст і вивчення оптичних властивостей біологічних кристалів; оптика і структура рідких кристалів, вирощування монокристалів, оптичне матеріалознавство і квантово розмірні ефекти, оптична спектроскопія, томографія, оптика вихорів, інтерферометрія, еліпсометрія, дилатометрія і ультразвукові дослідження, акустика і оптика високих тисків, оптика газових фаз та розріджених середовищ, конструювання і виготовлення оптичних приладів та систем та ін. 

Доктори і кандидати наук, які працюють в Інституті пройшли стажування в передових лабораторіях світу. 

Інститут фізичної оптики співпрацює з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Запорізькою державною інженерною академією, НВО „Карат” та Інститутом прикладної механіки і математики НАН України, з Інститутом ядерних досліджень НАН України та Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького. 

Інститут виступає виконавцем державних замовлень, наукових проектів, які фінансуються з державного бюджету а також міжнародних наукових проектів. Конструкторська і технологічна наукова робота є одним з важливих напрямків діяльності Інституту. 

Співробітники Інституту, відповідно до проекту ДФФД, розробили систему оцінки українських фахових видань на основі загально прийнятого індексу цитування. Цей аналіз дав поштовх для широкого обговорення проблеми у наукових колах України. 

У 2007 році Інститут було віднесено до установ категорії „А”, тобто до установ, науково-технічного спрямування, що можуть визначати та впливати на державну науково-технічну політику.

За період існування Інститутом було виконано більше 30 наукових проектів з фундаментальним науковим спрямуванням, 7 проектів прикладного характеру і 5 міжнародних проектів НТЦУ.

За роки існування колектив Інституту провів великий обсяг досліджень у галузі фізичної оптики. Наукова діяльність Інституту привела до виявлення нових фізичних ефектів та формування нових наукових напрямків. 
Завершені наукові проекти у 2010 році
Бази даних українських фахових видань 
 

HOME


Home   Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright (c) 2000-2017 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.