Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха
Iсторія
Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха МОН України  заснований розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 1992р. та відповідним Наказом Міністерства освіти України від  18 вересня 1992р. з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі фізичної оптики; розвитку існуючих і формування нових наукових шкіл у галузі фізичної оптики; закладання основ сучасного науково-місткого оптичного приладобудування; підвищення фахового рівня наукових, інженерних, науково-педагогічних кадрів. 
Інститут був створений на основі існуючої школи з параметричної оптики, яка є унікальною за своїм спрямуванням та рівнем досліджень не лише в Україні але й у світі. Ця наукова школа з міжнародним визнанням формувалась починаючи з перших робіт з електрооптики, які були піонерськими в колишньому СРСР. Засновником школи був вчений зі світовим ім’ям, відомий громадський діяч, професор О.Г.Влох (1934-2009). Його перші дослідження були ним ініційовані і проведені в Інституті кристалографії АН СССР. Дані дослідження продовжились у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, у якому проф. О.Г.Влох, після відкриття ним явища електрогірації створив кафедру нелінійної оптики. 
Для розширення досліджень і у зв’язку з їх важливістю для оборони країни при кафедрі було розпочато підготовку студентів за спеціальністю „оптичні і оптоелектронні системи” та організовано спеціальне конструкторське бюро „Модулятор”. Тривалість навчання студентів даної спеціальності становила 5,5 років, причому останній рік відводився для проведення дослідницької роботи в лабораторіях кафедри. Випускниками кафедри стали тепер вже відомі вчені, доктори та кандидати наук, які працюють, як в Україні так і закордоном і очолюють кафедри та факультети. 
В загальному, за період існування школи було підготовлено понад 50 кандидатів та 8 докторів наук, причому більшість з них - у період останніх 17-ти років, а саме у період функціонування Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха МОН України. 
У 2014 р. Міністерством освіти і науки України Інституту було присвоєно імя його засновника - професора Ореста Григоровича Влоха 

 

HOME


Home   Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright (c) 2000-2016 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.