Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики iменi О.Г.Влоха
Кварцовий дилатометр з ємнісним сенсором
Область застосування: 
фізика твердого тіла, механіка, фізика фазових переходів

Дилатометр використовується для вимірювання зміни лінійних розмірів та визначення коефіцієнтів лінійного термічного розширення твердих тіл. 
Принцип роботи дилатометра полягає у вимірюванні зміни розмірів зразка DL при зміні температури. Зміна температури зразка задається програмним способом, в режимі нагрівання і охолодження.
 

Технічні характеристики: 
  • Чутливість: 1 нм
  • Розмір зразка: висота 0.5-15мм, .
  • Робоча область температур:  від -190°C до 80°C і від 20°C до 1000°C
  • Швидкість зміни температури: 0.1- 5 °C/хв.
  • Точність стабілізації темпертаури: 0.05°C
  • Точність вимірювання температури: 0.01°C
  • Точність вимірювання  відносного лінійного видовження: ~10-6
  • Операційна система: Win98/2000/XP
Замовити
Приклади застосування
Зміна лінійних розмірів кристалу Li2B4O7 (z-напрям, L=10мм) в результаті піроелектричних розрядів при охолодженні з швидкістю 1 град/хв.
Температурні залежності лінійних відносних видовжень кристалу K2Cd1,8Mn0,2(SO4)3 при фазовому переході
 

HOME


Home   Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright ї 2000-2016 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.