Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха
Історія
Aдміністрація
Структура
Підготовка кадрів вищої кваліфікації 
Наукова діяльність

Видавнича діяльність
Продукція
Конференції

Контакти
Корисні лінки
Відділ параметричної оптики
завідувач відділу - проф Р.О. Влох
Відділ параметричної оптики сформовано для проведення досліджень явищ параметричної оптики в кристалічних середовищах, газових фазах, рідких кристалах, скляних фазах, а також структурних фазових переходів у твердих тілах. 

Відділ складається з трьох секторів: 
сектору градієнтної оптики та поляриметрії, 
сектору біооптики та рідких кристалів та 
сектору оптичних матеріалів.

У відділі працюють три доктори фізико-математичних наук – І.Ю. Мартинюк-Лотоцька, Ю.А.Настишин і Мись О.Г., та п’ять кандидатів фізико-математичних наук – Васильків Ю.В., Запека Б.Є., Адаменко Д.І., Саварин В.І. і Крупич О.М.

До найцікавіших наукових результатів отриманих співробітниками відділу можна віднести:виявлення, опис і пояснення нових фізичних явищ, зокрема: виявлені та/або передбачені нові фізичні явища такі, як акустогіраційна дифракція світла, градієнтна оптична активність (торсійно-гіраційний ефект), комбіновані ефекти параметричної кристалооптики (ефекти індуковані спільною дією полів різної природи), двоточкова рефракція циркулярно-поляризованих хвиль у гіротропних кристалах, та інші; опис анізотропії поширення і взаємодії циркулярних хвиль у гіротропних середовищах; симетрійно-тензорний опис поширення світла у фізичному вакуумі; виявлення квадратичного електрогіраційного ефекту в чистому вигляді; пояснення і експериментальне підтвердження природи явища, яке раніше пов'язувалось з магнітогірацією, виявилось зумовленим неповною невзаємністю фарадеївського повертання площини поляризації світла в оптично активних кристалах з ненульовим лінійним двозаломленням; пояснення і експериментальне дослідження прояву енантіоморфізму сегнетоеластичних доменів у дифракції світла, експериментальне виявлення та теоретичне поясненення "забороненої" доменної структури в сегнетоеластиках (на прикладі кристалів твердих розчинів лангбейнітів); експериментальне виявлення однієї з трьох спеціальних точок Ландау, а саме ізольованої точки фазового переходу другого роду на лінії фазових переходів першого роду в кристалах твердих розчинів сегнетоеластичних лангбейнітів (K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3); дослідження і з'ясування природи структурних фазових переходів у напівпровідникових (Sn2P2S6, Cs3Bi2I9), сегнетоеластичних-суперіонних (Cu6PS5IхBr1-х), сегнетоелектричних (Pb5Ge3O11 з різними домішками), органічних (бета-аланіну, [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4, Ca2Pb(C2H5CO2)6), біологічних (кристали лізоциму), неспівмірно-модульованих (Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl)) кристалах та кристалах релаксорів (Pb(Zn1/3Nb2/3)O3/9%PbTiO3) і поведінки за цих фазових переходів їх оптичних, термомеханічних та акустичних параметрів, виявлення і дослідження нових високоефективних матеріалів для акустооптики короткохвильової (кристали сімейства боратів PbB4O7, SrB4O7), видимої (Sn2P2S6) та інфрачервоної (кристали Cs2BX4 (B=Cd, Hg; X=Br, Cl) областей оптичного спектра; виявлення і дослідження нових високоефективних матеріалів для акустооптики потужного лазерного випромінювання (кристали сімейства боратів альфа- і бета- BaB2O4, Li2B4O7, LiKB4O7) та виявлення акустооптичних матеріалів з найвищими, на даний час, коефіцієнтами акустооптичної якості для видимої області спектра (кристали Sn2P2S6); виявлення низки нових високоефективних електрогіраційних і магнітооптичних матеріалів, зокрема кристалів Sn2P2S6 і Pb5Ge3O11:Cr; дослідження властивостей найефективніших на даний час п'єзоелектричних матеріалів (кристали Pb(Zn1/3Nb2/3)O3/9%PbTiO3); спектроскопічні дослідження електронної та локальної структури центрів домішкової люмінесценції та радіаційних дефектів в германатному склі потрійної системи СaO-Ga2O3-GeO2 з різним складом а також з’ясування впливу структурного розупорядкування на природу радіаційних дефектів і власної люмінесценції: виявлення гібридної деформації в нематичних комірках; запропонований RV-метод вимірювання нематичного коефіцієнта зчеплення, характеризація дефектів TGBA та B7 фаз, виявлення спотворень фокальних конічних доменів в смектику А, а також топологічну класифікацію дефектів TGBA фази.

До наукового обладнання та устаткування відділу належать такі наукові установки, як автоматизований оптичний 3D – томограф для дослідження просторового розподілу оптичних параметрів анізотропних середовищ; установка для дослідження оптичного руйнування в потужному лазерному випромінюванні; еліпсометр, установка для дослідження електро- та магнітооптичних ефектів (ефект Фарадея, електрогірація, ефект Кера та Коттона-Муттона) в температурному інтервалі 6-500К, у видимій та близькій інфрачервоній ділянках спектру і електричних і магнітних полях до 20кВ та 20кЕ, відповідно; автоматизований спектрометр для дослідження комбінаційного розсіяння світла в широкому температурному інтервалі; джерела потужного і короткотривалого лазерного випромінювання (лазер ЛГН-103 з номінальною потужністю постійного випромінювання 100Вт, лазер ЛИС-1 з генерацією пікосекундних імпульсів, лазер з генерацією наносекундних імпульсів з потужністю 4ГВт в імпульсі); однопроменевий поляриметр з фотопружним модулятором (PEM) для вимірювання над малих різниць ходу (<3нм) і двозаломлення; оптична установка, обладнана гелієвим кріостатом замкнутого циклу; ЕПР спектрометр та ін.

 

HOME


Home   Ukrainian Journal of Physical Optics

Copyright (c) 2000-2016 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.