ENG
Наукові обрії
 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 
 
ЗМІСТ
Інструкція для авторів
&
Авторський дозвіл 
про передачу прав 
на використання
„Наукові обрії” є багато профільним виданням, яке включає оригінальні та оглядові статті в області природничих і гуманітарних наук. 

Видання  „Наукові обрії” засноване в 2010 році Західним регіональним відділенням Академії Наук Вищої Школи України і видається разом з Інститутом фізичної оптики МОН України та призначене для обговорення важливих аспектів розвитку і організації науки.
 

Повна назва: 
Ukrainian journal of Physical Optics, Supplement: Scientific Horizons

Скорочена назва: 
Ukr.j.phys.opt., Suppl.: Sc. Horiz.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: ДК № 3235 від 11.07.2008р.

Адреса редакції:
79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23, 
Інститут фізичної оптики МОН України
тел.: 032 – 2611486, факс: 032 – 2611483 
e-mail: sc.hor@ifo.lviv.ua
URL: http://www.ifo.lviv.ua/anvsu/sc_hor/sc_hor_u
Технічний редактор  T.Дудок
Мовний редактор  O.Kушнір

Copyright © 2009 by Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.