Miністерство освіти і науки України
Iнститут фізичної оптики iменi О.Г.Влоха
Спеціалізована вчена рада Д 35.071.01 
по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 
01.04.05 - оптика, лазерна фізика і 01.04.07 – фізика твердого тіла.
 
 

Склад  Спеціалізованої  вченої ради Д 35.071.01
 
 • Влох Ростислав Орестович - голова ради
 • Скаб Ігор Петрович - заступник голови ради
 • Костирко Мирослав Євгенійович - секретар ради
 • Адамів Володимир Теодорович 
 • Бордун Олег Михайлович
 • Бурак Ярослав Володимирович 
 • Грабар Олександр Олексійович
 • Кітик Андрій Васильович
 • Мартинюк-Лотоцька Ірина Юріївна
 • Мись Оксана Григорівна 
 • Мицик Богдан Григорович
 • Падляк Богдан Володимирович 
 • Ушенко Олександр Григорович
 • Шопа Ярослав Іванович 
 • Шпотюк Олег Йосипович

 • Перелік захищених дисертацій
   

  HOME


  Home   Ukrainian Journal of Physical Optics

  Copyright (c) 2000-2017 by Vlokh Institute of physical optics, Lviv -- All rights reserved.
  If you have any comments about this website, please contact webmaster.